/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/stigbjork3908.jpg
– I början krävde Uniflex att vi skulle byta åtta mätare per dag, säger Stig Björk. Men kravet höjdes efter hand tills vi var uppe i fjorton. Det kan gå om mätarna är i samma kvarter, men inte på landsbygden.
 

Anställda i bemanningsföretag har bytt elmätare åt Fortum för hälften av den lön Fortums egna tekniker skulle ha fått. Enbart i Värmland kräver facket 40 miljoner kronor i uteblivna löner och förmåner.

– På ett år kan det fattas 150.000 kronor per anställd. Det är fan att folk ska snuvas på så mycket pengar, säger Per Lawén, ombudsman i Elektrikerförbundets avdelning 16 i Karlstad.

Striden gäller arbetet med att byta elmätare, en uppgift som riksdagen har ålagt de företag som äger elnätet i Sverige.
Fortum, som äger en stor del av nätet, har bestämt sig för att inte låta egen personal byta ut mätarna, utan köpa in tjänsten av Telenor. Som i sin tur har anlitat det amerikanskägda bolaget Relacom.

Kedjereaktion
Relacom, som mest arbetar med telenätet, har i sin tur anlitat bemanningsföretag för mätarbytena – i huvudsak Uniflex och Academic Work. Dessa har snabbutbildat personal i tre till fem dagar i hur mätarna ska bytas. Personalen får lön enligt det avtal som Relacom skulle ha tillämpat, nämligen telekomavtalet (ett avtal mellan Seko och Almega).

Men det är fel, hävdar Elektrikerförbundet.

– Om Fortums egen personal hade gjort jobbet skulle vårt kraftverksavtal ha gällt, säger Per Lawén. Därför ska kraftverksavtalet följas även när bemanningsföretag utför arbetet. Det är ju kärnan i bemanningsavtalet. Man ska inte kunna dumpa löner genom att ta in bemanningsföretag som tillämpar billigare avtal.

Men i lokala förhandlingar med Elektrikerförbundet i Värmland har bemanningsföretagen hållit fast vid att telekomavtalet gäller. Den 1 oktober möts Elektrikerförbundet och Almega i en central förhandling.

Mycket pengar
Stora summor står på spel. Enligt Per Lawén är en normal månadslön för Fortumanställda medlemmar i Elektrikerförbundet 27.900 kronor, medan de anställda i bemanningsföretagen har 17.000.

– Till det kommer att kraftverksavtalet ger mycket bättre reseersättning och andra förmåner.

Milersättningen för den som kör egen bil i jobbet är 18:50 kronor per mil i telekomavtalet, 31 kronor enligt kraftverksavtalet. Kraftverksavtalet innebär också bättre långtidstraktamente, fri sjukvård och ersättning för läkemedel, och större avsättningar till avtalspensionen.

Om en anställd kör 300 mil i tjänsten och arbetar övertid i nio timmar förlorar han totalt över 17.000 kronor i månaden på att ha fel avtal, beräknar Per Lawén.

– Bara i Värmland har över hundra anställda fått fel lön. Problemet är det samma i Dalarna, Hälsingland, Örebro och Skaraborg.

"Hänsynslöst"
Per Lawén anser att bemanningsföretagen utnyttjar sin personal hänsynslöst.

– Bemanningsavtalet medger att man sägs upp med 14 dagars varsel, utan motivering. Då är det svårt att ställa krav.

– Dessutom rekryterar de gärna yngre, som inte har någon facklig erfarenhet. Häromdagen utsåg vi och IF Metall den första fackliga förtroendemannen på Uniflex – ett företag med 3.300 anställda!

Anställd och varslad på en vecka
Förtroendemannen i fråga heter Stig Björk. Under ett år har han haft sex eller sju visstidsanställningar vid Uniflex.

– Sedan fick jag fast anställning, säger Stig Björk. Men redan efter en vecka varslades jag om uppsägning på grund av arbetsbrist.

FAKTA: 5 miljoner mätare byts
De nya elmätarna ska kunna avläsas månadsvis. Det ska ge kunderna en klarare bild av hur mycket el de förbrukar, och förhoppningsvis öka intresset för att spara energi. Senast den 1 juli 2009 ska alla omkring fem miljoner elmätare vara utbytta.
Elsäkerhetsverket kräver att företag som byter ut mätarna har en behörig installatör, och det har inte haft något att anmärka på tredagarsutbildningen för nyanställda på Uniflex.

Läs också: Artikeln "Inte elleverantören som är kund" 2008-09-26

Läs också: Artikeln "Nu testas avtalet" 2008-09-26