En etiopisk ung man eller kvinna specialutbildad för den svenska arbetsmarknaden. Så ser typ­bilden av framtidens vård­anställda ut, enligt framtids­forskaren Bo Malmberg.

Om sådär en 20 år spår framtidsforskningen att arbetskraftsinvandringen kommit igång på riktigt i Sverige. Då är det framförallt vårdsektorn i glesbygden som kommer att befolkas med utländsk arbetskraft.

– Behoven av arbetskraft inom vården blir stora i framtiden, det vet vi redan nu med den åldrande befolkning vi har. En lösning på detta är en organiserad arbetskraftsinvandring där människor redan i sitt hemland lär sig svenska och går en yrkesutbildning anpassad efter svensk arbetsmarknad, säger Bo Malmberg, professor vid Stockholms universitet och forskningsledare för Institutet för framtidsstudier.

Dubbel vinst
Detta skulle ge dubbel vinst. Utflyttningslandet får en bättre kvalitet på den högre utbildningen, och migranten har redan när han eller hon kommer till Sverige ett bra utgångsläge för att snabbt komma in på arbetsmarknaden.
Den typiska arbetskraftsinvandraren blir en ung person från Afrika söder om Sahara. Troligen från en region som Etiopien, Somalia eller Tanzania.

– Om 20 år är Afrika söder om Sahara den enda tänkbara region som människor utvandrar ifrån i större omfattning. På andra ställen ser vi redan nu minskande födelsetal vilket leder till att växande årskullar bromsas upp och chansen att unga får ett arbete i egna landet ökar, förklarar Bo Malmberg.

Bra läge
Han tror att Sverige har ett extra bra utgångsläge att lyckas med den framtida migrationen tack vare fackföreningarnas starka roll.

– Som ny från ett annat land är du utsatt på arbetsmarknaden. Därför måste fackföreningarna vara fortsatt starka. Vissa talar om en uppmjukning av kollektivavtalen, men min syn är snarare att det krävs ännu starkare avtal, säger Bo Malmberg.

Bo Malmberg och forskarkollegan Charlotta Hedberg har gett sin rapport Internationell migration i en globaliserad värld en huvudtitel: Den stora utmaningen. I den har de samlat en rad rekommendationer till svenska beslutsfattare hur Sverige ska lyckas med migrationen.

– Det krävs en fördelningspolitik som styr resurser från dem som har mycket till dem som har mindre. I dag är det de allra rikaste som tjänar mest på en ökad migration, säger Bo Malmberg.

FAKTA / Invandringen ökar
Om bara ett fåtal decennier kan 200 000 människor årligen flytta till Sverige, vilket är dubbelt så många som föds i landet varje år. Regeringens lagförslag med nya regler för arbetskraftsinvandring ska göra det lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft utanför EU.