– När vi hyr ut personal ska vi betala de löner som gäller hos vår kund. Och i det här fallet är det inte Fortum som är kunden.

Jan Bengtsson, vd för Uniflex, vill inte namnge det företag som hyr in Uniflexanställda för att byta elmätare. Men han hävdar bestämt att det är löner och övriga villkor hos det inhyrande företaget som ska gälla för den inhyrda personalen.

– Så är det skrivet i bemanningsavtalet mellan oss och LO och LO-förbunden. Det finns ingen tvekan om det.

– Vem sedan det inhyrande företaget har uppdrag för, det är inte vår sak.

För att förtydliga drar Jan Bengtsson en parallell:

– Om du ska bygga en bil kan du inte tillverka alla delar själv. Du kanske köper in stötdämpare från ett företag – som har sitt kollektivavtal. Det företaget köper i sin tur in gummidelar från ett annat företag – som har sitt kollektivavtal.

– Om alla skulle söka rätt på slutkunden … det skulle inte gå. Slutkunden kanske inte ens är biltillverkaren, utan ett transportföretag.