Kollektivavtal måste alltid finnas för att avtalsförsäkringarna ska gälla. Om något händer kan den ekonomiska förlusten bli mycket stor om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal.

Avtalsförsäkringarna är en anställningsförmån som finns med i kollektivavtalen. Det innebär därmed i slutänden att de är en del av lönen som de anställda har avstått ifrån för att i stället få ett bra skydd om någonting skulle hända.

De senaste åren har flera fall uppmärksammats där arbetsgivaren vägrat teckna kollektivavtal. I de flesta fall har lönerna då också varit lägre än de kollektivavtalade. I andra uppmärksammade fall har arbetsgivaren sagt att de ändå betalar lika hög lön som i kollektivavtalet.

Men räknas avtalsförsäkringarna in, som också ingår i löneförmånerna där kollektivavtal finns, blir skillnaden stor.

Du får då inget extra tillskott om sjukdomsperioden blir lång, eller en extra hjälp om en närstående eller du själv dör. Och den avtalspension du missar under ett arbetsliv blir lätt närmare en halv miljon kronor.

Kontrollera därför alltid att arbetsgivaren verkligen omfattas av kollektivavtal så att också avtalsförsäkringarna gäller.