FRA-lagen har skapat en berättigad ilska runt om i Sverige. Gråtande riksdagsledamöter fick smaka på partipiskan när lagen hastades igenom. Övervakningssamhället är här. Proteströrelser som Svart Måndag har vuxit fram.

Nu står Sverige inför ett än större hot. Den här gången blir det svart hela veckan.

Riksdagen ska i november fatta beslut om den nya EU-grundlagen, Lissabonfördraget.

Få har läst den. Än färre har förstått den.

Trots det vill ledande borgare och sossar att Sverige villkorslöst antar fördraget. Ska partipiskan än en gång vina och vinna?

Finns det rakryggade riksdagsledamöter som låter landets bästa gå före hot om repressalier och röstar nej? Den som går emot partilinjen riskerar hela sin politiska karriär.

Det fanns en gång en svensk politiker som sa, att innan vi fattar ett sånt avgörande beslut så ska det bedrivas en omfattande folkbildning.

Det blir inget av med det.

Politikerna har lärt läxan från Frankrike, Nederländerna och Irland. Där folket har fått veta sanningen om EU-grundlagen har det blivit ett kraftigt nej i folkomröstningar. I Sverige försöker man i stället att smyga igenom beslutet i tysthet.

Har någon berättat för dig att Lissabonfördraget innebär:

•att EU:s lagar alltid gäller före Sveriges lag,

•att spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden sätts ur spel,

•att ett gemensamt militärt försvar skapas,

•att Sverige, med mindre än två procent av rösterna, förlorar sitt veto och lätt kan köras över vid viktiga beslut.

Listan på oönskade effekter av ett godkännande av Lissabonfördraget kan göras mycket lång.

Om allt detta vore allmänt känt så skulle folkstormen komma före riksdagsbeslutet den här gången. Kräv en folkomröstning om den nya EU-grundlagen, Lissabonfördraget.

Hans Nilsson
Ombud Junilistan