Regeringen erkänner nu att deras besparingar i a-kassan och socialförsäkringarna är ett totalt fiasko. På annat sätt kan man inte tolka att regeringen nu inbjuder oppositionen till en parlamentarisk utredning med uppgift att uppfinna principer för ett sammanhållet socialförsäkringssystem. Utredningen ska även – hör och häpna – pröva möjligheterna att införa en obligatorisk a-kassa, något som redan utretts och tillbakavisats av så gott som alla remissinstanser.

Det är makalöst fräckt. När regeringen tillträdde avvisade den arrogant alla propåer om att noga utreda konsekvenserna av en försämrad a-kassa och sjukförsäkring.

Istället drev den igenom en radikal omläggning av politiken på några månader. Det enda beslutsunderlaget var några stenciler som författats på det moderata partikansliet. Ingen regering har i modern tid uppträtt med sådant förakt för fakta. Ingen regering har så konsekvent vägrat att lyssna på sakliga invändningar.

När fiaskot är ett faktum är det dags att utreda

Nu när fiaskot är ett faktum vill regeringen begrava misslyckandet i en statlig utredning till efter valet år 2010. Det är en beprövad teknik för en regering som inte vill erkänna sina misstag.

Men varför ska socialdemokraterna hjälpa de borgerliga att utreda en obligatorisk a-kassa, som partiet ju under inga förhållanden vill ha?

Att så många lämnat a-kassan beror på att den för många löntagare höjts till 300 till 400 kronor, även efter den lilla minskning av egenavgiften regeringen redan genomfört.

Nu vill finansminister Anders Borg sänka egenavgiften med ännu en femtiolapp. Likt en gammaldags brukspatron förklarar han att han har lite pengar över som han kan tänka sig att avstå.

Hån mot städare, servitriser och skådespelare
För de städare, servitriser och skådespelare som fått sin a-kassa chockhöjd framstår detta som ett hån. För dem kommer egenavgiften fortfarande att vara en stor utgift.

Anders Borg tycker uppenbarligen inte att a-kassan ska vara en trygg och förutsebar försäkring. Han betraktar a-kassan som en mjölkko vars intäkter och kostnader han kan manipulera när det faller honom in.

Anders Borg vill nu storsint lämna tillbaka en bråkdel av den straffskatt han infört på a-kassan. Men han låtsas inte om att a-kassan redan är försäkringsmässigt överfinansierad via den arbetsmarknadsavgift som tas ut på alla löntagares lön.

Våldsamt överpris för allt sämre a-kassa

A-kassan går finansiellt med miljarder i överskott och Anders Borg tänker liksom tidigare lägga beslag på större delen av detta överskott.

Löntagarna kommer  fortfarande att tvingas betala ett våldsamt överpris för en försäkring som ger allt sämre förmåner.