BAKGRUND. Biografin Ett stänk av rött får extra pregnans får av det faktum att den är skriven av Erkki Tuomioja, den enda samtida finska politikern som kan sägas höra till intelligentian.

Han råkar också vara dotterson till Wuolijoki. Men Tuomiojas biografi över sin celebra mormor är på intet sätt en ”privat memoar” med en förskönande agenda, och hans uttalade ’historikerperspektiv’ känns intakt och opåverkat av släktbanden.

Tuomioja är väl medveten om Wuolijokis komplexa natur och känsla för dramaturgi, samt hennes tillsynes oförenliga politiska och ekonomiska intressen.

Med rätta är han ofta skeptiskt inställd till henne och öppen med sina dubier i misstankarna om att hon i sina brev eller memoarer producerat ett alltför skönmålat självporträtt.

Riking på vänsterkanten
Omtvistad och komplex är också Tuomioja själv. Han är socialdemokrat på vänsterkanten, och en mångårig utrikesminister som alltid klär sig med ett fredsmärke på bröstet, och som tämligen odiplomatiskt uttryckt sina åsikter om bland annat Israels ockupationspolitik.

Samtidigt besitter han en tjock aktieportfölj, och kuriöst nog var hans far var en borgerlig politiker, direktör för Finlands bank, fredsmäklare och statsminister.

Ministerns forskarprivilegier
Man kan alltså konstatera att fredstanken och det komplexa förhållandet mellan egendom och politiska ståndpunkter verkligen går i arv i denna familj, och det är ett pikant tillägg till denna släkthistoria att Tuomioja använt sig av sina utökade befogenheter som utrikesminister när han grävt fram material i brittiska och ryska arkiv för att kunna skriva denna biografi.

Läs också: Oscar Rossi om Hella Wuolijoki den 24/9 2008.

Oscar Rossi
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn