Jan Andersson (s) fick stöd av EU-parlamentets arbetsmarknadsutskott för sin rapport som bland annat säger att rätten att strejka inte begränsas av den fria rörligheten för tjänster.

Den svenska EU-parlamentarikerns rapport om ändrat utstationeringsdirektiv var uppe för omröstning under måndagskvällen.

Direktivet kan behöva ses över
Utskottet utesluter inte att delar av EU:s direktiv för utsänd arbetskraft behöver ses över. Det handlar till exempel om lönenivåer och respekten för olika länders arbetsmarknadsmodeller. Däremot vill Andersson inte att hela direktivet öppnas igen, eftersom det kan leda till "hela havet stormar", berättar TT.

Huvudprincipen i hans rapport är lika lön för lika arbete och att mänskliga rättigheter ska väga tyngre än den fria rörligheten, i enlighet med Europafackets sociala protokoll.

Ingen formell tyngd
Rapporten har gjorts på parlamentets eget initiativ och har ingen formell tyngd. Men den ger en bild av vilka regler parlamentet vill ska gälla när arbetskraft tillfälligt jobbar i ett annat EU-land. Lavaldomen och två liknande domar har gett fack, arbetsgivare, politiker och arbetsrättsjurister mycket att fundera kring. När rapporten behandlades första gången i utskottet fick Jan Andersson ta emot 305 ändringsförslag, de allra flesta var smärre ändringar.

Senare i höst ska hela EU-parlamentet rösta om Anderssons rapport.