Att demonstrera tillsammans med 15.000 andra var det häftigaste på Europeiska sociala forumet, tycker Enna Gerin, när hon ser tillbaka på de intensiva dagarna i Malmö.

– Jag hade inte vågat hoppas att det skulle bli så mycket folk. Det fina vädret gjorde dessutom att demonstrationen kantades av nyfikna malmöbor. Speciellt de unga tyckte jag såg imponerade ut. Det tror jag är värdefullt för framtida politiskt arbete, säger Enna Gerin från Attac.

Åsiktstorg
Sara Andersson, en av arrangörerna, är nöjd och trött när LO-Tidningen får tag på henne efter forumet.

– Jag tycker vi lyckades bilda det åsiktstorg det är menat att ett forum ska vara. Vissa seminarier blev mer lyckade än andra. Som några göteborgare som fått kontakt med bönder i Östafrika och nu hade bjudit hit dem för att hålla ett seminarium. Inget ersätter det fysiska mötet, säger hon.

Skevt fokus
Sara Andersson är däremot trött på att svara på frågor om polisens arbete och mediernas rapportering kring forumet. I riksmedierna lades tonvikten vid en fest som urartade under en av kvällarna – och mindre plats åt innehållet och de 250 seminarierna som var grunden till forumet.

– Jag svarar gärna på frågor om vårt arrangemang, inte om andras arbete. Men polisen i Malmö har varit nöjd enligt de kontakter vi har haft, säger Sara Andersson.

Enna Gerin hoppas att forumet har gett extra energi till besökarna.

– Jag själv har blivit peppad att lära mig mer om ickevåldsarbete. Jag kommer också att ägna tid åt Attac i höst, säger hon.

FOTNOT: Ett 40-tal brotts anmäldes efter gatufesten som urartade med stenkastning och skadegörelse. Polisledningen har anklagats för passivitet, och polisens insatser ska utredas.

FAKTA / Attac har 2.000 medlemmar i Sverige
Attacrörelsen är internationell och protesterar mot finansiella orättvisor och globalisering. Den kräver en rättvisare världshandel, avskrivning av tredje världens skuldbördor och införandet av en global så kallad Tobinskatt.
Källa: Nationalencyklopedin