KRÖNIKA. En konstutställning invigs i Petrikyrkan, den tysk-lutherska kyrkan mitt på Nevskij prospekt. Konsten hänger i det som kyrkans personal kallar för ”katakomberna”, en märklig lokal som i själva verket utgörs av en bassängbotten.

På sovjettiden förvandlades nämligen kyrkan till idrottshall och här inrymdes tillochmed en simbassäng. Kaklet på väggarna är ljusblått, sönderslaget och högst upp kröker sig frilagda armeringsjärn. Rivningsdamm och murbruk ligger i drivor på golvet.
Tavlorna har bibliska motiv men det syns knappt i den dåliga belysningen.

Fyra kyrkliga medarbetare talar under invigningen, bland dem den tyske pastorn och en tillrest biskop. Alla är naturligtvis belåtna med att kyrkan återställts och på nytt blivit kyrka istället för idrotts- och simhall. Pastorn säger att man beslutat att bevara detta rum som en sorts skräckkabinett över det sovjetiska missbruket av kyrkans utrymmen och använda det som utställningshall för konst. Publiken applåderar, det är ganska många äldre tyskar.

"Inget för mig"
När vi efter invigningen sitter i det lilla kansliet säger en av kvinnorna ur kyrkorådet som just talat om det förträffliga i arrangemanget: ”Abstrakt konst är inget för mig, själv tycker jag om impressionismen”. Hon har redan börjat planera nästa evenemang: en blomsterutställning.

Även om Petrikyrkans medarbetare inte förstår sig på konst är jag glad att de bevarat bassängbotten. Jag tycker att det nästan är rimligt i sammanhanget med resterna av en sovjetisk simhall i kyrkan. Av historiska skäl.

Frälsarkatedralens återkomst
I Moskva lät Stalin 1931 riva Frälsarkatedralen för att på samma plats bygga Sovjeternas palats med en enorm Leninstaty på taket.

Men byggnadens höjd och vikt ställde alltför stora krav på konstruktörena, andra världskriget kom emellan och efter Stalins död 1953 anlades i grundgropen en jättelik utomhusbassäng där 2000 människor kunde bada utomhus i 28-gradigt vatten året runt. 

På nittiotalet rev de nya makthavarna i sin tur den märkliga utomhusbassängen för att på platsen bygga upp en replik av Frälsarkatedralen. Kyrkan stod färdig år 2000 och Jeltsin begravdes i den 2007. Bassängen är ett minne blott.

Maria Zennström