En femtiolapp mindre per person och månad – så hoppas regeringen vända utflödet från a-kassan. Minirean på medlemskap i a-kassan ska, enligt regeringens beräkningar, locka tillbaka 145.000 personer till försäkringen. Det betyder, med regeringens matematik, att bara en tredjedel som hoppat av väntas hoppa tillbaka.
 

  /media/lotidningen/media/images/bylinebilder/analysto.png

Frågan är varför regeringen i sina egna beräkningar nöjer sig med att ”bara” var tredje avhoppare återvänder. Varför inte ta steget fullt ut och försöka få tillbaka samtliga som lämnat a-kassan?

Med det orsakssamband som alliansregeringen målar upp mellan avgift och medlemskap så borde sänkningen vara ytterligare minst 150  kronor per person och månad i de flesta a-kassor inom LO-området. Det hade kunnat innebära en återströmning av dem som av ekonomiska skäl hoppat av.

Gyllene år
För att underlätta återkvalificering till a-kassan och rätt till ersättning blir 2009 dessutom ett gyllene år. Endast sex månaders arbete kvalificerar för ersättning mot de normala tolv månaders kvalificeringstid. Arbetskravet slopas också tillfälligt – allt för att underlätta medlemskap i försäkringen.

Charmoffensiven visavi de oförsäkrade är ett av budgetens paradnummer, men frågan är om det räcker. I kassor med begränsad arbetslöshet – framför allt akademiker och tjänstemän – innebär den aviserade sänkningen att deras a-kassor är tillbaka på ruta 1. Samma egenavgift som innan alliansregeringen började höja, sänka och sänka igen i a-kassan. Men i arbetslöshetskassor där arbetslösheten fortsatt är hög är skillnaden mellan egenavgiften 2009 och 2006 fortsatt stor, trots den aviserade sänkningen med en 50-lapp i månaden.

Obligatoriet gladde ingen
Att den obligatoriska a-kassan strukits från dagordningen, och stoppats in i en utredning kring hela socialförsäkringssystemet, var väntat. Ingen, inte ens de egna kärntrupperna, har visat någon entusiasm för regeringens tankar om obligatorium.

A-kassan har inte varit regeringens bästa fråga under första halvan av regeringsperioden. Den inledande chockhöjningen av egenavgiften, därefter sänkning och differentiering och nu nya sänkningar av avgiften har signalerat osäkerhet och virrighet.

Flykten från a-kassorna har uppenbarligen överraskat regeringen, men i stället för att i ett drag återställa egenavgifterna till låga nivåer har regeringen gjort flera stegvisa reträtter och sänkt avgiften.

Dörren öppen
Och den sista sänkningen av egenavgiften är kanske ännu inte gjord. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin håller fortsatt dörren öppen för framtida justeringar. Ytterligare en sänkning och plötsligt återstår då mindre än hälften av de ursprungliga 10 miljarderna som drogs in till statskassan i förhöjd egenavgift.

Vilka överväganden som ligger bakom justeringarna i a-kassan vet bara regeringen själv. Men vetskapen om att oppositionen ser en kraftigt förbättrad a-kassa som ett trumfkort i valet 2010 kan förklara en del av sänkningarna. Det handlar om att försöka desarmera en besvärlig fråga i god tid före riksdagsvalet.

Men en femtiolapp räcker inte.