– Ett steg i rätt riktning, säger Sture Nordh, TCO:s ordförande om socialdemokraternas skiss på hur en ny kompetensförsäkring ska se ut.

Sture Nordh ger socialdemokraterna tummen upp till partiets riktlinjer för en ny kompetensförsäkring, som LO-Tidningen beskriver i en artikel i dag, fredag.

– Det är en otroligt viktig reform, säger han. Tänk bara om vi hade haft ett sådant här system nu när arbetsmarknaden verkar falla som en sten.

– Då hade det varit möjligt att i stället för att säga upp folk kunna använda den här perioden för att fylla på kompetensen, säger han.

På allvar
Sedan flera år tillbaka har TCO drivit på för att pengar ska avsättas så att anställda kan utbilda sig. Tidigare förslag om en utbildningspremie har fallit.

Men med socialdemokraternas nya tankar anser TCO-ordföranden att det finns förutsättningar att lyckas.

– De verkar ta frågan på allvar, kommenterar han.

Fritt val
För TCO är det viktigt att det finns möjlighet för den enskilde att själv välja utbildning och relativt fritt förfoga över ersättningen.

Anledningen är att företag inte vill stödja utbildningar som leder anställda bort från företaget.

– Men det kan vara just en sådan utbildning som individen vill ha. Därför måste staten bidra till det. Det ska staten göra eftersom det finns otroligt mycket att tjäna på att människor blir kvar i arbetslivet och får nya chanser.

TCO anser att det är viktigt att arbetsgivaren ska stå för kompetensutveckling som behövs på arbetsplatsen.

– Arbetsgivarnas ansvar till fortbildning får inte lyftas bort, säger Sture Nordh.

Problem
Sacos ordförande Anna Ekström har inte sett socialdemokraternas nya riktlinjer, men hon säger ändå att akademikernas fackliga organisation vill ha ett system för vidareutbildning.

Dock ser hon ett problem med att en del av löneökningarna, enligt socialdemokraternas förslag, ska gå till kompetensförsäkringen.

– Man ska vara försiktig då man talar om ett löneökningsutrymme. Det är inte pengar som man bara kan plocka från hur som helst. Från Sacos sida har vi under senare år försökt med olika former av individuell lönebildning och det är viktigt att det systemet fungerar tillsammans med en försäkringslösning om kompetens, säger Anna Ekström.

Läs också: artikeln "S vill ha statlig kompetensförsäkring" 2008-09-19