Religiös diskriminering är förbjuden enligt lag.
– Men det finns fortfarande stor okunskap om hur man arbetar mot diskriminering praktiskt. Ibland bidrar det till att skapa ett vi- och domtänkande, säger Maria-Paz Acchiardo, kommunikatör på LO.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/Maria-Paz-Acciardo3808.jpg  
Maria-Paz Acchiardo  

Just nu firas den muslimska fastemånaden ramadan över hela världen, så även på svenska arbetsplatser. Många svenskar med muslimskt ursprung försöker ta ledigt från arbete eller studier under avslutningsfesten eid al-fitr. Och i mångkulturella skolor som Rinkebyskolan i Stockholm och Rosengårdsskolan i Malmö planeras studiedagar eller kompensationsledighet just vid högtiden — så att barnen inte ska missa något i skolan.

Arbetsmiljöfråga
En månads dagtidsfasta, som föregår festen, pågår förstås även på arbetet och i skolan. Maria-Paz Acchiardo har dock inte fått några signaler på att det skulle vara problematiskt att fasta och fira ramadan på de svenska arbetsplatserna. Men hon påpekar att LO har en övergripande ambition att få bort alla typer av vi- och domtänkanden.

– Sverige har alla möjligheter att gå i bräschen och vara ett föredöme när det gäller arbetet mot diskriminering i arbetslivet. Det gäller bara att lyfta fram de goda förebilder som redan finns och jobba lite mer på bredden, säger hon.

Maria-Paz Acchiardo tycker att det finns en stor flexibilitet i det svenska arbetslivet, men varnar samtidigt för att det finns fall där man inte skapar förutsättningar för en jämlik arbetsmiljö för alla. 

– Det är en arbetsmiljöfråga. Man måste jobba målmedvetet och förebyggande och ta hand om de problem som uppstår, säger hon.

Sju lagar blir en
Den 1 januari kommer en ny diskrimineringslag som ersätter de nuvarande sju.

– Regeringen borde koppla utbildning och informationsinsatser till den. Människor har blivit mycket mer medvetna om de här frågorna, de förtroendevalda vill lära sig mer och efterlyser mer information för det praktiska arbetet, säger Maria-Paz Acchiardo.

Plattform
Hon skulle önska ett större fokus på de gemensamma rättigheterna och att man konstant samtalade om de värdegrunder som gäller på arbetsplatsen.

– Det viktigaste är att det skapas en plattform för dialog och att det inte bildas ett ”vi” och ett ”dom”. Vi vill inte ha ett arbetsliv där människor får olika etiketter. Min upplevelse av de arbetsgivare som har kollektivavtal är att det finns positiva krafter i Sverige i dag som vill arbeta seriöst med de här frågorna, men det finns fortfarande en stor okunskap om hur man gör rent praktiskt.

FAKTA / Ny diskrimineringslag 2009
Från och med den 1 januari gäller nya diskrimineringslagen. Den ersätter de nuvarande sju lagarna.
Nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen ska ha tillsyn över att den nya lagen följs.
Alla nuvarande diskrimineringsgrunder behålls och två nya införs: ålder och köns­överskridande identitet eller uttryck.
Förbudet mot diskriminering ska gälla inom alla samhällsområden och för alla diskrimineringsgrunder förutom ålder, där förbudet endast omfattar utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening.
Skyddet mot diskriminering ska även gälla offentlig anställning, värnplikt och civilplikt, all utbildningsverksamhet, allmän sammankomst och offentlig tillställning.
Källa: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering