Det upphaussade seminariet om öst-västligt fackligt samarbete på europeiskt socialt forum i Malmö tog slut innan dialogen började.
– Vi har i alla fall fått träffa varandra, sa Susanne Simonsson från LO Skåne som var med och arrangerade seminariet.

Långdragna presentationer av paneldeltagarnas respektive fackföreningar fick många i publiken att nicka till. Allt som sades simultantolkades till ett eller två språk samtidigt som det satt spridda grupper i publiken och hade intern tolkning.

Samtidigt är utgångspunkten för en diskussion mellan fack från Öst- och Västeuropa inte den enklaste. Eller som Wojtek Figiel, polsk facklig aktivist, uttryckte det:

– I Sverige hade ni inte miljontals medlemmar från början. Där ni var för hundra år sedan, där är vi nu. Jag hoppas ni stödjer oss i vår långa kamp.

Tungt i Ryssland
Andrzej Radzikowski från ryska OPZZ vittnade om hur problemen för en facklig kamp i Ryssland har ökat.

– Sedan polisen fått laglig rätt att gripa fackliga aktivister är det svårare än tidigare, sa han.

Susanne Simonsson från LO-distriktet i Skåne hade hoppats på mer debatt och utbyten. I stället blev mötet långa monologer.

– Tolkningen ställde till det och gjorde att tidsschemat sprack redan efter de första talarna. Sedan ska man inte glömma att det pågår informella samtal forumdeltagarna emellan. Vi från LO träffade till exempel en del fackligt engagerade i onsdags kväll.

Kyligt i Lettland
Att fack från öst och väst behöver samarbeta är de flesta överens om. Men Kaspars Raanajs från lettiska LBAS visade en kylig inställning till svenska facket.

– Lettland vinner inte över Sverige i fotboll men vi vann över er i Lavalmålet, var hans svar på moderatorns fråga om misstänksamheten länderna emellan fortfarande består.

Anders Larsson, från LO:s internationella avdelning, poängterade att östeuropeiska arbetare är mer än välkomna till Sverige, men de får inte dumpa svenska löner.

– Letter kommer inte att komma till Sverige i samma utsträckning framöver, sa han.

Samarbete på g.
Lönerna för exempelvis byggnadsarbetare i Lettland stiger sakta och fler väljer att stanna kvar och jobba hemma. I stället kommer nu bulgarer och rumäner till oss och dumpar lönerna, förklarade letten Kaspars Raanajs.

Samarbeten mellan exempelvis LO och LBAS sker sedan några år tillbaka.

Snart kommer LBAS tillbaka till Sverige för att diskutera hur samarbetet kan utvecklas ytterligare. LO öppnar även ett nytt telefonnummer i vinter där man kan få svar på frågor om facket på 16 olika språk.