Ett nytt statligt bolag ska bildas för att betala ersättning till anställda som vill utbilda sig. Socialdemokraterna har dragit upp riktlinjerna för hur en s-märkt kompetensförsäkring ska se ut. Konsekvenserna för facket kan bli stora.

Kompetensförsäkringen är en viktig byggsten i socialdemokraternas framtida arbetsmarknadspolitik. Den ska göra det möjligt för dem som jobbar att utbilda sig.

Riktlinjerna för en sådan försäkring finns nu.

Pengar från löneutrymmet
Socialdemokraterna vill att staten tillsammans med fack och arbetsgivare ska bilda ett bolag.

Parterna på arbetsmarknaden ska sätta in en del av löneökningen i detta bolag. Sedan ska staten fylla på med extra pengar.

Ersättningen i kompetensförsäkringen ska betalas ut till dem som redan har jobb.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/osterberg3808.jpg  
Sven-Erik Österberg  

– Och ju längre tid man har arbetat desto större ska möjligheterna bli att få utbildning, säger Sven-Erik Österberg, en av två ordförande i jobbrådslaget (s).

Tre nivåer
Partiet har skissat på en försäkring med tre nivåer.

• På den första nivån, där ersättningen är lägst, ska anställda mer eller mindre fritt kunna bestämma vilken utbildning de vill gå.

• På den andra nivån är ersättningen högre och då ska den anställda få stöd till utbildningar som gynnar företaget eller branschen.

• På den tredje nivån är ersättningen störst. Pengarna ska gå till dem som behöver byta bransch.

– De närmaste veckorna ska vi bjuda in parterna för vidare diskussion om försäkringen, säger Sven-Erik Österberg.

Kollektiv lösning
De nya idéerna skiljer sig mot tidigare resonemang. Förr ville partiet ha ett individuellt kompetenskonto där den anställda avsatte en del av sin egen lön.

– Problemet var att den som tjänar mest har störst möjlighet att spara och att den som tjänar mest också är den som oftast får mest utbildning. Men kvinnor som jobbar deltid har små möjligheter att spara, samtidigt som de har störst behov av utbildning, säger Sven-Erik Österberg.

Omställningsfunderingar
Socialdemokraterna har även funderingar kring dagens omställningsavtal, som finns inom vissa områden på arbetsmarknaden och som kan ge hjälp åt den som måste hitta ett nytt jobb.

– Kan vi stimulera att det blir fler och ännu bättre sådana avtal ska vi göra det. För det löser en hel del problem som staten i ett senare skede måste ta ansvar för, säger han.

Det handlar om att på ett eller annat sätt skjuta till pengar som gör det möjligt att fler omställningsavtal sluts.

Frågan är dock känslig eftersom parterna kan uppfatta det som en statlig inblandning i frågor som traditionellt överlåtits till fack och arbetsgivare.

Andra fasen av jobbrådslaget
Socialdemokraterna har dragit igång andra fasen av jobbrådslaget som diskuterar partiets framtida arbetsmarknadspolitik.

En nyhet är också att partiet ändrar sin syn på Arbetsförmedlingen, och vill att den ska bli bättre på att hjälpa även den som vill byta jobb, eller den som går på socialbidrag.

Arbetsförmedlingen bör också ges större resurser, anser socialdemokraterna.

FAKTA: S-motion på väg
Förslaget om kompetensförsäkringen kommer i en motion som socialdemokraterna ska lämna till riksdagen den 7 oktober. Grunden är att en del av löneökningen avsätts på liknande sätt som parterna betalar till det partsgemensamma försäkringsbolaget Afa.