SISTA ORDET. Vad stort sker, sker tyst. Om det ordspråket är sant så är chefsförhandlarna i Svenskt Näringsliv, LO och PTK på väg att förhandla fram det mest omfattande och betydelsefulla avtal som slutits på svensk arbetsmarknad i modern tid. Och samtidigt är de tillsammans med generaldirektör Claes Stråth på väg att hitta en svensk lösning på Laval-domen.

Det är nämligen tyst, knäpptyst kring både förhandlingar och utredning. Det kan signalera att det håller på att ske något omvälvande och mycket stort. Men det är inte särskilt sannolikt. De svåra frågorna är helt enkelt för många.

Ett visst läckage från alla spännande förhandlingar och utredningar brukar alltid finnas, oberoende av hur bra eller dåligt förhandlingarna löper. Påståendet att inga förhandlingar sköts via medierna är en sanning med betydande modifikation.

Den part som vill skapa tryck i en fråga, mana fram stöd för en ståndpunkt läcker inte sällan information om motpartens långtgående krav eller påstått trilska inställning till tidningar, radio eller tv. Allt för att själv framstå som alla goda gåvors givare eller försvarare av ädla ståndpunkter.

Men det gäller inte den här gången.

Rapporteringen inskränker sig till noll och intet

Så här långt inskränker sig rapporteringen om de på papperet omvälvande frågeställningarna i ett eventuellt huvudavtal och den besvärliga utredningen om effekterna av Laval-domen till nära nog noll och intet.

Så värst mycket mer än den kravlista som arbetsgivarna viftat med i flera år finns inte när det gäller förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Där finns kraven på ändringar i Lagen om anställningsskydd (las) och ett flertal inskränkningar i konflikträtten som de i särklass svåraste stötestenarna.

Exakt vad eller vilka frågor LO och PTK söker lösa genom ett eventuellt nytt huvudavtal är inte särskilt tydligt formulerat. Men strävan efter lösningar, lika för alla, är det mest uppenbara och sannolika. Men exakt vilka områden är det som står högst på den fackliga agendan. Bättre omställningsavtal – läs: mer pengar – och en fungerande rehabilitering har nämnts, men vad finns mer?

En annan förklaringsmodell till den talande tystnaden finns och den gäller både fack och arbetsgivare – det politiska hotet. På kort sikt finns med stor sannolikhet inget överhängande hot från politiken. Men långsiktigt är det mer osäkert vad en regering, oavsett färg, kan tänkas lyssna till för locktoner eller krav. Ett eventuellt nytt huvudavtal sätter effektivt stopp för framtida politisk inblandning.

Spänningen ökar när veckorna går

Att förhandlingsstarten var aningen trevande och försiktig är väl känt och de första papper som växlades handlade inte om de svåraste frågorna, men i takt med att veckorna går ökar spänningen, men också förvåningen över den talande tystnaden.

Kanske är det så att den pågående Laval-utredningen under generaldirektör Claes Stråths ledning måste bli klar för att det ska bli full fart i huvudavtalsförhandlingarna. Då kanske också tystnaden ersätts av normalt läckage från förhandlingarna.

Eller också beror tystnaden på att det är just tyst – det händer ingenting.