Vad har man för nytta av facket? Det är en ganska vanlig fråga för den som är ute och värvar medlemmar.

Ibland kan det vara bra att ställa sig den enkla motfrågan: Hur skulle det se ut om facket inte fanns, om det inte fanns några kollektivavtal, om alla individer fick förhandla själva med arbetsgivaren.

I Sverige har inte en sådan frågeställning varit aktuell under modern tid. Här är alla vana vid att fackföreningsrörelsen finns och mobiliserar medlemmar för att få till stånd kollektivavtal och bättre villkor.

I Sverige finns ingen statistik där vi kan jämföra löner och villkor på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och facklig närvaro med arbetsplatser där facket lyser med sin frånvaro.

Men en sådan statistik finns faktiskt i USA. Å ena sidan finns där stora delar av en bransch vanligen att betrakta som ett avtalslöst land. Där är det endast arbetsgivarens godtycke som reglerar villkoren. Å andra sidan finns det delar av branschen där facket skapat sig en position och fått förhandlingsmandat.

Lönerna 40 procent högre där det finns fackföreningar

Från ett fackligt perspektiv erbjuder den senaste lönestatistiken från USA som vanligt en intressant läsning.

För industrisektorn är det totala löneläget (lön och övriga förmåner) i genomsnitt 32 procent högre där det finns kollektivavtal än vad det är på arbetsplatser där det inte finns. För tjänstesektorn är löneläget hela 40 procent högre där det finns fackföreningar som förhandlar om löner och andra villkor.

Att löneläget är högre där det finns fackföreningar lär väl knappast förvåna någon läsare av LO-Tidningen. Varje individ tjänar på att agera kollektivt och utjämna den fördel i makt och resurser som arbetsgivarna har.

Men det är också intressant att se vilken betydelse fackföreningar har för samhällsekonomin.

Produktiviteten ökar när de anställda är organiserade

För marknadsliberaler är förekomsten av fackföreningar som förhandlar om kollektivavtal en styggelse. I den marknadsliberala världen är det alltid bäst om individer förhandlar. För annars störs marknadens rena logik och då förlorar alla på det. Ja så ser våra bokstavstroende marknadsfundamentalister på saken.

På en punkt har de rätt. Kollektivavtalet är ett sätt att sätta den råa marknadsekonomin ur spel. Det är ju själva poängen. Men är det något som alla förlorar på? Nej, tvärtom. Enligt forskningen så är produktiviteten högre i företag där fackföreningar förhandlar.

Det finns också tydliga samband som visar att ju högre facklig täckningsgrad ett område har, desto högre är produktiviteten per arbetare. Det finns också positiva samband mellan fackföreningstäthet och ekonomisk jämlikhet, starka trygghetssystem och demokratiskt samhällsengagemang.

Att arbeta fackligt och genom kollektivavtal motverka marknadskrafterna är således inte bara bra för individen, utan också för samhället.

Stefan Carlén
Förbundsekonom på Handels
Skicka ett e-postbrev till debattredaktören