Behovet av utbildning för att bli bättre på att hålla svåra samtal med medlemmar har ökat. Mats Sundberg, studieombudsman på LO, vittnar om en ökad efterfrågan bland fackliga.

– Även om uppgången inte är så stor så är den ändå märkbar. Kursen heter Det svåra samtalet och vi körde en gång första året 2007. I år kör vi två och nästa år är redan tre inbokade.

– Från en blygsam nivå har i varje fall de förtroendevalda fått upp ögonen för kursen. Jag tror att behovet är stort, säger han.

Inventering
Att kursen kom till är delvis resultatet av en inventering av LO:s kursutbud. En hel del kurser försvann ut ur katalogen. Då kom det också fram att det skulle behövas en kurs som denna.

– Många har varit med i svåra och jobbiga samtal och har känt att det saknades utbildning för att möta det när det händer. Jag tror att det här är en bra kurs. Vi inom facket är vana att bara agera. Här handlar det mycket mer om att lära sig lyssna, säger Mats Sundberg.

Mats Sundberg tror att behovet av utbildningen kommer att fortsätta att finnas. För oavsett vilken konjunktur det är så kommer en förtroendevald alltid i kontakt med jobbiga samtal.

– Det är viktigt för oss som fackliga att finnas där som stöd till våra medlemmar. Och även om det finns dem som är bra på att lyssna och stödja, så är det aldrig fel att fler kan utbilda sig. Är du inte så bra på det så blir du säkert bättre på att möta jobbiga situationer. Det tror jag absolut, säger han.

Förbunden bestämmer
Borde inte ”det svåra samtalet” egentligen vara en del av den fackliga grundutbildningen?

– Det kan man förstås tycka. Jag kan egentligen inte svara på det. Det är inte mitt bord. Men personligen tycker jag inte att det skulle vara helt fel. Men det är upp till varje förbund och distrikt att bestämma hur de vill ha sina utbildningar, säger Mats Sundberg.