Papperslösas roll i facket är en av de mer debatterade frågorna på det europeiska sociala forumet som startade i Malmö i dag. LO är fortsatt försiktigt medan enskilda förbund sticker ut hakan rejält.

Uppemot 100 personer kom för att höra LO, TCO, Papperslösas förening, Kommunal, norska Byggnads och europeiska Effats syn på papperslösas roll i facket. Seminariet var ett av de första bland totalt 250 seminarier som kommer att hållas i Malmö i dagarna.
Roy Pedersen från Byggnads i Oslo skrädde inte orden.

– Vi valde tidigt att inte vara nationalistiska eller rasistiska. Efter flera år av hårt arbete med att organisera papperslösa är nu 30 procent av våra medlemmar från den kategorin, förklarar han.

"Ett problem"
LO-ekonomen Monika Arvidsson poängterade gång på gång att rättigheter i arbetslivet ska gälla alla. Men hon kallar papperslösas utsatta arbetssituation ”ett problem för facket”.

– Det finns två starka röster inom LO. De som tycker att vi gör för mycket och de som tycker vi gör för lite för papperslösa. LO rekommenderar inga förbund att organisera papperslösa, sen kan enskilda förbund göra det om de vill.

Samuel Englund, jurist på TCO, har engagerat sig i det fackliga centrum för papperslösa som häromveckan öppnade i Stockholm. Han säger att svenska fack har en lång väg kvar för att vinna förtroende hos papperslösa.

– Fackförbund har gått myndigheternas ärenden och letat upp papperslösa som sedan blivit utvisade från landet. Utgångspunkten måste vara att det är arbetsgivaren som är skurken, inte arbetaren, säger han.

Tålamod nyckeln
Norska Byggnads i Oslo och Kommunal i Skåne har gått en liknande väg för att hitta och organisera papperslösa.

– Vi delar ut information på båtarna från Polen och pratar även med gästarbetare direkt när de kliver i hamn. Nyckeln har varit information på flera språk och tålamod, säger Sofia Berglund, på Kommunal.

Norska Byggnads har även anställt tolkar i förbundet och har nu ökat språkkompetensen till ett tiotal språk.

Generella rättigheter
Tyngd åt seminariet gav Arndt Spahn, från Effat, den europeiska federationen för fackliga organisationer inom mat, jordbruk och turism. Han gör ingen skillnad på arbetare från olika länder.

– Det finns 6,5 miljoner migrantarbetare i Europa i dag. Fackliga rättigheter gäller alla oavsett ålder, kön, nationalitet eller legala status.


FAKTA: Kring 30.000 papperslösa
I Sverige bor och arbetar omkring 30.000 papperslösa, alltså personer utan uppehålls- och arbetstillstånd, beräknar nätverket Denna onsdag som arbetar för de papperslösas rättigheter.