Är alla som vill bo i Stockholm behövande, och vem ska utse styrelsen? Nya strider om den skandalomsusade Anna Johansson-Visborgs stiftelse har blossat upp. Livs avdelning fyra har inflytande över stiftelsen, men det är länsstyrelsen som har anmälts till justitiekanslern för att ha hanterat den felaktigt.

Livs avdelning fyra i Stockholm har åter fått makten att utse styrelsen i Anna Johansson-Visborgs stiftelse, som har till uppgift att förmedla bostäder och stipendier till behövande. Det är fel, tycker Ylva Hintze, tidigare ordförande i stiftelsen.

– Min uppfattning är att stiftelsen inte längre rättar sig efter stadgarna och vad som var Anna Johansson-Visborgs avsikt, säger hon.

För fyra år sedan avsatte länsstyrelsen stiftelsens dåvarande styrelse efter ett antal skandaler som avslöjades av Dagens Nyheter. Styrelsen hade förmedlat bostäderna till sig själva, sina vänner och bekanta i stiftelsens hyreshus i Stockholms innerstad, och ekonomin missköttes grovt.

Kaotiskt
En tillfällig styrelse, med juristen Ylva Hintze i spetsen, tillsattes.

– Det var totalt kaos när vi tog över. Den dåvarande styrelsen rättade sig inte efter stadgarna över huvud taget.

– De stora problemen från då har vi rättat till, men vi följer inte stadgarna nu heller, säger hon.

Påtryckningar
Ett problem gäller vem som ska utse styrelsen. Ylva Hinze anser att det enligt ursprungsstadgarna borde vara LO eftersom Bryggeriarbetareförbundet, som skulle göra det, har gått upp i Livs. I dag är det dock Livs Stockholmsavdelning som fått utnämningsmakten via en senare stadgeändring.

Den tillfälliga styrelsen ville ändra tillbaka stadgarna och från början stödde länsrätten idén. Men efter påtryckningar från den advokat som Livs anlitat ändrade länsstyrelsen uppfattning.

– Länsstyrelsen sa en annan sak från början, men svängde sedan 180 grader trots att vi fått både muntliga och skriftliga besked. Så får man inte bete sig som myndighet, säger Ylva Hintze, som fortfarande sitter i styrelsen och är den enda ledamoten som inte tillsatts av facket.

Svårbedömda behov
Hon anser också att stiftelsen gör en feltolkning av ordet ”behövande” i stadgarna. I dag anses alla som behöver en bostad vara behövande.

– Det är inte i stadgarnas anda. När Anna Johansson-Visborg talade om behövande menade hon inte alla som behöver bostäder – utan ekonomiskt behövande, säger hon.

Länsstyrelsens jurist och stiftelsespecialist Mikael Wiman vill inte diskutera att myndigheten är anmäld till justitiekanslern.

– Vi tänker inte kommentera något som rör den eller stiftelsen förrän vi är klara med det skriftliga svar vi ska lämna till JK, säger han.

Inte heller Livs Stockholmsavdelning vill lämna någon kommentar.

– Vi är inte involverade. Det enda vi har att göra är att utse en styrelseledamot och nominera två och det har vi gjort, säger Jolan Wennberg, ombudsman som ansvarar för frågorna om stiftelsen.


  /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/annajohansson3808.jpg
  Anna Johansson-Visborg

FAKTA / En kvinnlig pionjär
Anna Johansson-Visborg, som levde mellan 1876 och 1953, var fackföreningskvinna, kommunalpolitiker och pionjär inom s-kvinnorna. Hon satt i Bryggeriarbetarnas styrelse samt i Stockholms stadsfullmäktige.

Hon blev förmögen genom affärer i fastighets- och biografbranschen och donerade 300 000 kronor till en stiftelse som skulle erbjuda fria bostäder åt behövande, främst ensamstående kvinnor i Stockholm.

Källa: Nationalencyklopedin