/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/opinion_2908.gif

Många män tror att skillnaden mellan män och kvinnors löner kommer att minska inom fem år. Få kvinnor har samma åsikt.

– Jag ångrar att jag inte utbildade mig till snickare, konstaterar Anette Grundström, undersköterska och läkarsekreterare på Södersjukhuset i Stockholm och arbetsplatsombud i Kommunal.

– Vad är det som säger att det är mindre värt om jag jobbar inom hemtjänsten än om jag står på ett industrigolv. Den frågan har diskuterats i generationer och det verkar inte bli någon ändring, tycker Gunilla Andersson, Nyköping, vårdbiträde i hemtjänsten och arbetsplatsombud i Kommunal.

Under de senaste åren har inte mycket hänt. Kvinnolönerna är ungefär 84 procent av manslönerna. Förändringarna har varit marginella, några tiondels procentenheter hit eller dit.

Det här är Medlingsinstitutets siffror. Flera påpekar att de gäller hela arbetsmarknaden.

Tommie Lycke, Katrineholm, försäkringsombud på Folksam och aktiv i Transport, konstaterar att ”giriga direktörer har höjt sina löner sjukt mycket mer” än andra. Och direktörerna är i regel män.

– Killar och tjejer på golvet har alltid tjänat lika mycket på de arbetsplatser där jag har varit, men överallt har det varit en manlig vd…

122 personer har svarat på frågan. En tredjedel av dem tror att löneklyftan kommer att vara ungefär lika stor om fem år. Av de övriga tror en majoritet av männen att löneklyftan kommer att minska något. Majoriteten av kvinnorna tror att klyftan ökar något.

Bara ett fåtal tror att klyftan kommer att öka eller minska mycket. Pessimisterna tror att lågkonjunkturen, besparingarna i den offentliga sektorn och den borgerliga regeringen pressar tillbaka kvinnolönerna.

– I en lågkonjunktur tror jag att män har lättare att att få ut högre lön än kvinnor, resonerar Annica Gullin Caspersen, som jobbar på Lantmännen Färskbröd i Uppsala och är klubbordförande i Livs.