Halva LO-opinion vill inte ha några pappamånader alls. Kvinnorna är de största motståndarna. 56 procent vill att föräldrarna ska få dela på ledigheten precis som de själva vill.

LO-kongressen 2004 beslöt att verka för en tredjedel åt mamma, en tredjedel åt pappa och en valfri tredjedel. Nu har socialdemokraterna anslutit sig till den linjen i ett första steg. På sikt är målet att föräldrarna ska dela lika.

En fjärdedel i LO-opinion stöder tredelningen. Några lägger till att de egentligen vill dela 50–50.

– 50–50 är bäst för alla, både barnen och föräldrarna. Och kvinnorna måste lära sig att dela med sig av barnen. Tyvärr gör den ekonomiska verkligheten att det inte är möjligt för alla. Och det är en skam, tycker Anette Grundsten, undersköterska och läkarsekreterare på Södersjukhuset i Stockholm och arbetsplatsombud i Kommmunal.

Hon delade på föräldraledigheten när barnen var små ”trots att deras pappa tjänade mycket mer.”

Inget ”överförmynderi”
Men den absolut vanligaste uppfattningen är att myndigheterna inte har något att göra med hur föräldrarna väljer. ”Överförmynderi” är ett ord som återkommer i flera svar.

En och annan tycker att utvecklingen redan går mot mer jämställdhet. Därmed behövs inget tvång.

– Det är så vanligt att papporna vill vara hemma med sina barn att staten inte behöver bestämma. Även om kvinnorna fortfarande är hemma mest kommer det att ändra sig i riktning mot mer jämlikhet utan tvingande lagstiftning, resonerar Toni Hofdek, väktare och klubbordförande på G4S Security Service AB i Stockholm.

LO-tidningen ställde samma fråga inför socialdemokraternas partikongressen 2005. Då var motståndarna till pappamånader ännu fler och anhängarna till tredelning färre, men skillnaderna är små.