Det var mer än tio år sedan så få kvinnor hade besvär av arbetet. Även bland männen har problemen med smärta och stress minskat kraftigt de senaste åren, enligt en undersökning Arbetsmiljöverket låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Värkande axlar, armar och ryggar, eller psykiska problem, är vanliga problem som människor får på jobbet och som gör det svårt att arbeta eller klara vanligt hushållsarbete. Runt var femte anställd drabbas i år av besvär på grund av arbetet. Det är en minskning med tre procentenheter sedan undersökningen genomfördes senast för två år sedan.

– Det är väldigt glädjande att minskningen fortsätter, säger Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Trycket lättar
En förklaring kan enligt honom vara, att problemen ökade kraftigt från mitten av 1990-talet när statsfinanserna skulle saneras. Samtidigt blev konkurrensen hårdare inom den privata sektorn. Färre anställda fick arbeta mer och de drabbades oftare av både värk och stress. När trycket lättat på arbetsmarknaden minskar också problemen.

– Det är en förklaring, men jag tror och hoppas också att arbetsgivarna blivit bättre att jobba med arbetsmiljöfrågorna de senaste åren, säger han.

Könsfråga
Mest minskar belastningsskadorna, i alla fall för kvinnor, där problem med stress och andra psykiska påfrestningar numer är lika vanligt som kroppslig värk. Bland männen dominerar dock de fysiska besvären fortfarande.

Kvinnor får oftare problem på grund av arbetet än män, 24 procent av kvinnorna har haft besvär det senaste året att jämföra med 19 procent av männen. Skillnaden finns även när män och kvinnor inom samma yrke jämförs, så förklaringen är inte enbart att kvinnor och män jobbar i olika branscher.

Klassfråga
Arbetare får oftare kroppsliga problem än tjänstemän, som i stället drabbas av stressrelaterade besvär oftare. Framför alla för kvinnor ökar de fysiska problem med stigande ålder. Nästan var femte kvinnlig arbetare över 50 år anger att arbetet givit dem fysiska problem det senaste året.

Ungefär 7 procent av samtliga sysselsatt har haft sådant problem av arbetet att de blivit sjukskrivna det senaste året. Hälften av dem har varit bort från jobbet i fem veckor eller mer.

Bättre men inte bra
Även om trenden går åt rätt håll tycker Mikael Sjöberg att det fortfarande är för många som får besvär av sina jobb.

– På sikt kan vi inte det moderna arbetslivet inte ha det så att var femte får arbetsrelaterade besvär.

– Arbetslivet måste anpassas efter människa. Det var tvärt om en gång i tiden när människan skulle anpassas efter industrin, men den tiden är tack och lov förbi, säger han.

FAKTA / Jobben som ger mest fysiska och psykiska problem

Kvinnor  
Yrke Andel med besvär (procent)
Kockar, kokerskor 34
Process- och maskinoperatörer, transportarbetare 31
Gymnasielärare 31
Socialsekreterare, kuratorer 30
Undersköterskor 30

Män  
Yrke Andel med besvär (procent)
Fordonsmontörer 27
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare 26
Målare, sotare 26
Installationstekniker 25
Fordonsmekaniker och reparatörer 24

Källa: Arbetsmiljöverket. Statistiken om yrken bygger på sammanlagda uppgifter från åren 2004, 2005, 2006 och 2008.