/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/fredelius3908.gif
 

Barnarbete är förbjudet sedan länge. Ändå anser många barn att de jobbar nästan jämnt.

Det handlar om hur definitionen ser ut. Forskaren Tobias Samuelsson vid Linköpings universitet har i sin doktorsavhandling tagit reda på just hur barnen själva definierar arbete.

– När jag började förväntade jag mig att de skulle göra saker hela tiden för att tjäna pengar till… ja godis eller vad det nu var. Jag minns att jag och mina kompisar gjorde en massa saker för att tjäna pengar när vi var barn, säger Tobias Samuelsson.

Lönearbete
Och visst säljer barn då och då kokosbollar till skolresan eller jultidningar för att tjäna egna pengar. De utför alltså lönearbete enligt det klassiska begreppet.

Men – begreppet arbete är betydligt större än så för barnen, visar Tobias Samuelssons avhandling.

– Många barn i min undersökning betonar att det mesta som de gör är ett slags arbete. Att utveckla sig själv genom skolarbetet kan vara en minst lika viktig del i synen på vad som är arbete. Precis som någon som sa att fotbollsträningen kan vara arbete. Eller att hjälpa till hemma med trädgårdsarbetet. Det är ansträngande och inte alltid så roligt, säger han.

Skillnader
Tobias Samuelssons forskning är en del av ett större projekt som beskriver barns arbete från 1950-talet till nutid. Han har undersökt hur det ser ut i dag och intervjuat 100 barn, i fjärde till nionde klass, på landsbygden samt i en ort nära en större stad.

– Över tid har förstås barnens syn på arbete förändrats. Det har att göra med hur samhället förändrats. Det kan tänkas att långt många fler barn hjälpte till med arbete på 1950-talet då fler bodde på landsbygden.

– Jag kan också se att det finns skillnader i synen på arbete mellan den som har föräldrar med eget företag och den som har föräldrar som är lönearbetare. Den som har släktingar med jordbruk kom ofta i kontakt med just det arbetet.

Svåra skiljelinjer
Tobias Samuelsson hävdar inte att barns begrepp om arbete är sämre än vuxnas. Andra studier visar nämligen att vuxna har lika svårt att dra skiljelinjer mellan vad som är arbete eller fritid. Det visar hur svårt begreppet ”arbete” är.

Påverkar synen på vad som är arbete barnens val av yrke?
– Jag har svårt att spekulera i detta. Men jag kan säga att barnen är engagerade i ett antal olika fritidsaktiviteter – och ett förenande drag i de allra flesta av dessa är att de innehåller moment av lärande och på så sätt kan vara en föreberedelse för framtiden som vuxen.

– Men aktiviteterna kan ju inte sägas vara riktade mot ett speciellt yrke. Snarare handlar det om en generell förberedelse för livet i ett skiftande samhälle med en flexibel arbetsmarknad.

Fotnot: Tobias Samuelssons avhandling heter Childrens work in Sweden – A part of childhood, a path to adulthood. Eller på svenska: Barns arbete i Sverige – En del av barndomen, en väg till vuxenlivet.