För första gången på tio år ökar lönerna i genomsnitt mer för arbetare än tjänstemän. Samtidigt blev det ett bakslag för löneutjämningen mellan män och kvinnor. Det visar LO:s Lönerapport år 2008 – Löner och löneutveckling år 1997- 2007.

Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Samtidigt är lönegapet mellan arbetare och tjänstemän fortfarande stort. Medellönen för en arbetare var 2007 20.400 kronor i månaden och för en tjänsteman 29.200 kronor. Det är 8.800 kronor, eller 43 procent, högre för en tjänsteman, skriver LO.

Samordning
I en kommentar konstaterar LO:s avtalssekreterare Per Bardh att det är samordningen mellan förbunden i den senaste avtalsrörelsen som givit resultat.

"Nu gäller det att följa upp detta även i nästa avtalsrörelse så vi får en långsiktigt stabil och rättvis lönebildning där löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän minskar till en acceptabel nivå", skriver Per Bardh.

Rapporten visar också på ett bakslag i löneutjämningen mellan män och kvinnor. Lönerna ökade mer för män än för kvinnor, 3,7 procent för män och 3,5 procent för kvinnor. Däremot blev skillnaden mindre bland enbart arbetare, 3,9 procent för män och 3,8 procent för kvinnor. Sammantaget de tio senaste åren har dock lönerna ökat mer för kvinnor än för män. ”Utjämningen går dock mycket långsamt och ojämnt”, konstaterar LO i sin rapport.

Genomslag 2008
En tolkning skulle kunna vara att de omdebatterade jämställdhetspotterna som finns i många löneavtal för år 2007– 2009 alltså inte gett önskat resultat. LO menar dock att det här är för tidigt att säga. ”Inte minst på grund av att avtalet för Kommunal är kostruerat så att jämställdhetspotterna kommer att få genomslag först 2008.”

"Vi har heller inte sett den fulla effekten än av den jämställdhetspott som LO-förbunden förhandlat sig till i de löneavtal som gäller fram till år 2009. Blir resultatet av dessa bra så kan vi förhoppningsvis förhandla fram något liknande även nästa avtalsperiod", skriver Per Bardh.

Ladda hem rapporten i pdf-format