Det blir ingen uppsägning av det tredje avtalsåret inom industrin. I alla fall inte om IF Metalls ledning får bestämma. Styrelsen rekommenderar avtalsrådet att låta det nuvarande avtalet vara tills det går ut.

Nästa vecka träffas IF Metalls avtalsråd för att avgöra om facket ska riva upp det tredje och sista avtalsåret, som är uppsägningsbart i Teknikavtalet och flera andra avtal inom industrin.

Hög inflation
Med tanke på att den höga inflationen ätit upp löneökningarna den senaste tiden har diskussioner förts om att säga upp avtalet, men förbundets ledning hoppas att så inte blir fallet.

– Tittar man på läget som varit och på prognoserna för nästa år blir den här perioden ganska lik perioden vi hade 2001 till 2003. Vi klarar en reallöneökning med i cirka en procent i genomsnitt per år under avtalsperioden om vi låter avtalet löpa, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare för IF Metall.

Kärva tider
Han tror inte heller att de anställda inom industrin skulle tjäna på att förhandla om avtalet inför nästa år.

– Man kan bara säga upp avtalet om man tror att man kan få något bättre, och det tror vi inte nu med tanke på de kärva tiderna och alla varsel.

Det slutgiltiga beslutet om det tredje avtalsåret fattas av IF Metalls avtalsråd, som består av förtroendevalda från hela landet.