Arbetsförmedlingen ska få en viktigare roll i framtiden. I alla fall om socialdemokraterna får bestämma.

– Arbetsförmedlingen ska även kunna hjälpa de som vill byta jobb, säger Luciano Astudillo, en av ordförande för socialdemokraternas jobbrådslag.

Det innebär en utvidgning av Arbetsförmedlingens uppdrag.

Socialdemokraterna vill också att Arbetsförmedlingen ska kunna ge stöd till de som i dag får socialbidrag.

Socialdemokraterna har inlett andra fasen i sitt Jobbrådslag där partiet ska diskutera vilken framtida arbetsmarknadspolitik som de ska föra.