– Varje dag de senaste månaderna har vi mötts av varsel. Och det är många av våra medlemmar som drabbas. Nu måste vi göra något åt detta, sa IF Metalls ordförande Stefan Löfven i samband med att förbundet presenterade sin önskelista över vad som måste göras för att stärka den svenska industrin.

IF Metalls program består av åtta punkter och är en bred genomgång över vad som förbundet uppfattar som brister i stödet av svensk industri. Framför allt är punkterna långsiktiga strategier för att svensk industri ska stå sig stark i den internationella konkurrensen i framtiden. Men det finns också delar som är mer akuta åtgärdsförslag.

– Jag tycker att det är viktigt att samhället tar hand om dem som blir utan arbete framöver. Där är det viktigt med utbildning så att det finns än mer kvalificerad arbetskraft när det vänder. Ingen ska behöva bli arbetslös innan en utbildning blir aktuell, säger Stefan Löfven.

Kort och lång sikt
Utbildningspunkten är alltså en del av det kortsiktiga i IF Metalls åtta punkter. Men utbildningen tillhör också framtidsperspektivet.

– En välutbildad arbetskraft gör att svensk industri kommer att fortsätta att stå stark även i framtiden, sa Stefan Löfven.

Det kan förstås tyckas att IF Metall reagerar sent på varslen. Ekonomer har talat om en kommande lågkonjunktur i åtminstone ett år. Stefan Löfven menar att förbundet ändå har diskuterat frågorna längre än så.

– Vi är inte de enda aktörerna. Det är klart att saker och ting hade hänt snabbare om vi fått som vi vill. Men så är det inte, säger han
IF Metalls åtgärdsprogram för industrin handlar om forskning och utveckling, riskkapital, infrastruktur, offentlig upphandling, regelverk, energiförsörjning, klimatfrågan och som redan nämnts, utbildning.

– Det gäller för oss att få upp regeringens ögon för att industrin är en viktig del av byggandet av svensk välfärd. Har vi en svag svensk industri så kommer vi att få det sämre i Sverige. Jag ser tecken på att man har glömt bort industrins betydelse. Ändå har den större betydelse för svensk ekonomi idag än för 20 år sedan, säger Stefan Löfven.

Forskningspropositionen oroar
Forskningen och stödet till små och medelstora företag är något som genomsyrar hela åtgärdsprogrammet. Det handlar dels om hur innovationskraften ska öka, men också hur innovationerna ska nå ut till mindre företag eller tvärtom hur mindre företag ska få ut sina innovationer.

– Det jag har hört om regeringens kommande forskningsproposition oroar mig. Grundforskning är visserligen bra. Men jag tror att det är viktigt att staten också engagerar sig i den behovsmotiverade och industrinära forskningen. Det har vi inte sett än så länge. Vi vill också att staten engagerar sig med riskkapital tillsammans med ALMI och privata aktörer för att hjälpa företag att utvecklas.

Samsyn om kärnkraft
Nyligen gick Holmen Papers vd Magnus Hall ut med en debattartikel i Dagens Industri där han diskuterade privata företags rätt att producera privat kärnkraftsel för basindustrin. Ett omdebatterat förslag. Men på den punkten har han IF Metalls och Stefan Löfvens stöd.

– Svensk industri är energiintensiv och det är viktigt energipolitiken ger bra förutsättningar för att den ska kunna fortsätta att utvecklas. Jag ser inga hinder att industrin ges möjligheter att utvecklas energiproduktionen och då även kärnkraften.

Ladda hem hela åtgärdsprogrammet (pdf-format)