Det är stora skillnader mellan a-kassornas handläggningstider. Arbetslösa får vänta olika länge på att få sin första a-kasseutbetalning från den dagen de anmält sig på arbetsförmedlingen – skillnaden kan vara ett par månader.

Snabbast går det för medlemmar i Finans- och försäkringsanställdas a-kassa och i Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa. De fick i genomsnittvänta i 36 dagar förra året.

Tre gånger längre tid
Medlemmarna i Fiskarnas a-kassa fick räkna med tre gånger så lång väntetid, 110 dagar. Men fiskarnas a-kassa har också speciella förutsättningar och regler.

– När fiskeriverket eller EU beslutar om att nu ska hela fiskeriflottan för till exempel torskfiske ska läggas vid kaj ökar arbetslösheten för vår a-kassa från 5 till 50 procent från ena dagen till den andra. I såna situationer kan det bli längre handläggningstider, säger Liane Leinsdorff, föreståndare för fiskarnas a-kassa, men hon tillägger att hon ändå tycker att 110 dagar låter oväntat mycket.

– Vi känner inte igen oss i den bilden, utan tycker att vi i princip håller oss inom gränsen på fyra veckor från att vi får in färdiga handlingar, säger hon.

Att fiskarnas a-kassa kräver andra typer av underlag för att betala ut a-kassa kan också förlänga handläggningstiden, eftersom det tar längre tid innan kassan får in fullständiga handlingar från den arbetslösa.

Längre för alla
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har genomfört liknande granskningar i tre år i rad. Skillnaderna mellan kassorna har bestått, men under förra året ökade antalet väntedagar från i genomsnitt 44 dagar till 52. Enligt a-kassorna beror ökningen på den stora mängd nya regler som infördes under året och som ökade deras arbetsbelastning.

Granskningen visar också att kassornas ambitionsnivå när det gäller handläggningstiden skiljer sig kraftigt åt. Inom de 33 kassorna finns det 14 olika varianter på målsättningar för hur lång handläggningstiden får vara.

Sex kassor anger att handläggningstiden inte ska överstiga fyra veckor, medan fem kassor har två veckor som mål. Andra har ännu ambitiösare målsättningar om att beslut ska fattas inom en vecka efter att en ansökan är komplett.

Luddiga formuleringar
Men det finns också luddiga formuleringar som att handläggningen ska ske så snabbt som möjligt. Och tre kassor saknar helt målsättning för handläggningstiden.

Det finns också olika definitioner på vad som är handläggningstid, och de arbetslösa har olika lång tid på sig att komplettera sina ansökningar hos olika kassor.

IAF anser att det är ett problem att handläggningstiden är så lång på många a-kassor. Myndigheten kommer att kontakta ett antal av dem för att diskutera hur ärendena hanteras.

Ett nytt datasystem som ska införas av samtliga a-kassor senast nästa år kommer att göra det lättare för IAF att kontrollera och jämföra handläggningstiderna i framtiden.

FOTNOT: De genomsnittliga handläggningstiderna anges i granskningen som medianen för antalet väntade dagar.
Det innebär att de arbetslösa hos varje kassa har rangordnats efter handläggningens tid. Den person som hamnar i mitten av listan anger medianen för antalet väntade dagar. Måttet har valts för att handläggningstiderna varierar kraftigt även inom kassorna.

Här går det fortast  
A-kassa Antal dagar
Finans- och försäkringsbranschens 36
Skogs- och lantbrukstjänstemännens 36
ST:s 37
Akademikernas erkända 38
Säljarnas 41

Här tar det längst tid  
A-kassa Antal dagar
Sveriges fiskares 110
Alfa 80
Musikernas 73
Småföretagarnas 73
Teaterverksammas 66

Så lång tid tar det i din a-kassa:
A-kassa Antal dagar
Musikernas 73
Hotell- och restauranganställdas 58
Fastighetsanställdas 57
Handelsanställdas 52
Kommunalarbetarnas 52
Seko 52
Byggnadsarbetarnas 50
Livsmedelsarbetarnas 50
Elektrikernas 49
Transportarbetarnas 48
Pappersindustriarbetarnas 45
GS 44
IF Metalls 42
Alla A-kassor totalt 52