En LO-medlem skulle behöva jobba 17.557 år för att få ihop lika stor förmögenhet som Sveriges rikaste. Det är inte genom vanligt arbete som de med mest pengar fått sina förmögenheter.

LO-Tidningen har kartlagt var de rikaste bor. Men för den som har en genomsnittlig arbetarlön är det omöjligt att arbeta sin in på listan.

Om en vanlig LO-medlem tog hela sin lön skulle han eller hon behöva jobba i 17.557 år för att få ihop 4,1 miljarder, vilket är den högst deklarerade nettoförmögenheten.

Men då gäller det att inte slösa bort någonting – på vare sig skatt, mat, bostad eller några andra utgifter.

Stockholmarna toppar
Förmögenhetsligan toppas av stockholmarna. 65 av de 100 rikaste i Sverige bor i huvudstadslänet.

Sammanlagt har de deklarerat en förmögenhet på 37,9 miljarder kronor. Nästan 75 procent av den samlade förmögenheten (28 miljarder) finns i Stockholms län.

På andra plats kommer Uppsala län med sina nio mångmiljonärer som sammanlagt har en förmögenhet på 3,2 miljarder.

Göteborg på tredje plats
Västra Götaland kvalar in på tredje plats med åtta mångmiljonärer och 2,2 miljarder kronor. Skånes fem mångmiljonärer har tillsammans 1,9 miljarder.

Och rikedomens geografi påverkar. Var de rikaste bor får betydelse för olika regioners utveckling.

– Det skulle vara väldigt betydelsefullt för Älmhult om Ingvar Kamprad valde att flytta tillbaka från sin exil i Schweiz, säger Dominik Power, professor i kulturgeografi, Uppsala universitet.

Sverige har, till skillnad från England och många andra länder, en stor andel kommunal- och landstingsskatt. Och trots att det finns utjämningssystem som slussar pengar mellan olika regioner så har andelen förmögna en stor betydelse för den lokala ekonomin.

En hög koncentration av rika får ändå en stor betydelse för till exempel dem som säljer lyxiga bilar, båtar eller hantverkstjänster.

Kan skapa problem
Att de rika bor inom ett allt för koncentrerat område kan samtidigt skapa problem.

– I New York är det så. På Manhattan kostar det så mycket att inga vanliga löntagare har råd att bo där. Sjuksköterskor, poliser och städare måste bo utanför staden, säger Dominik Power.

– För att en region ska fungera ekonomiskt, socialt och demokratiskt är det bra att många grupper finns i samma region, säger Dominik Power.

Varför bor det då så många rika i Stockholm? Det finns, enligt Dominik Power, inte en förklaring utan flera. I Stockholm finns den politiska makten, huvudkontoren, det finansiella centrumet – men även ett rikt utbud av varor, tjänster och kulter.

Flera län kvalar inte in
Flera län i Sverige finns inte alls med på 100-i-topplistan över de förmögnaste. Från Södermanland, Gotland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Norrbottens län kvalar inte en enda invånare in.

FAKTA: Så förmögna är de rikaste (i kronor)
Person 1: 4.129.348.086
Person 2: 2.655.330.828
Person 3: 1.455.862.100
Person 4: 986.124.750
Person 5: 980.672.030

Samtliga fem bor i Stockholms län. Summan avser nettoförmögenhet. I den ingår förmögenhetsskattepliktiga tillgångar som fastigheter, bostadsrätter, banksparande, aktier, fonder och övriga värdepapper minus skulder. Siffrorna är från inkomståret 2006.
Det året tjänade en genomsnittlig LO-medlem 235 200 kronor.
Faktakälla: Skatteverket, LO.

FAKTA: Antalet miljonärer blir fler
1999 fanns det 783 342 personer med en nettoförmögenhet över en miljon. 2006 var de 1 559 371. Under motsvarande period har miljonärernas andel av befolkningen ökat i procent. 1999 var den 8,8 procent. 2006 var den 17,1 procent.
Faktakälla: Statistiska centralbyrån.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/rikaste.jpg

Läs också: artikeln "Vattenskotrar drar rika kunder" 2008-09-10