De allra flesta anser att Sverige ensamt ska bestämma hur arbetsmarknaden ska organiseras. EU får inget större stöd för sin inblandning i den svenska arbetsmarknadsmodellen, visar en Sifoundersökning.

Vänsterpartiet gav Sifo i uppdrag att undersöka vad svenska folket anser om EU och arbetsmarknaden, sett i skenet av Lavaldomen från EU:s domstol. 1 000 personer från 15 år och uppåt har tillfrågats.

78 procent tycker att Sverige – och inte EU – ska besluta om hur arbetsmarknaden ska organiseras. 13 procent tycker det är EU:s sak och resten, 9 procent, är osäkra.

Fler arbetare än tjänstemän anser att Sverige ska ha ensamrätt när det gäller beslut om arbetsmarknaden. I det socialistiska blocket är det också fler som har den åsikten jämfört med i det borgerliga.

– Människor vill bevara den svenska modellen. Starka fackliga organisationer upplevs som en trygghet. Och de vill inte att den ifrågasätts av EU:s domstol, säger Eva-Britt Svensson, vänsterpartiets Europaparlamentariker.

Stor osäkerhet
Den andra frågan handlar om huruvida svenskarna vill ha undantag för sin arbetsmarknadsmodell i det nya Lissabonfördraget. 43 procent anser att ett undantag ska föras in i fördraget.

En stor andel, 39 procent, är osäkra. Och det är regeringens fel, anser Eva-Britt Svensson, eftersom den inte satsat mer på att informera människor om det nya fördraget.

– När Frankrike och Nederländerna sa nej till det första förslaget till konstitution lovade regeringen att använda tiden till att informera och öppna för en dialog med medborgarna innan nästa beslut tas. Det löftet har uppenbarligen inte hållits, säger hon.

Sätter tryck på regeringen
Resultatet av Sifoundersökningen ska vänsterpartiet använda för att stärka opinionen och sätta tryck på regering och riksdag så att Lissabonfördraget inte ska godkännas än. Först ska det finnas starka garantier för den svenska modellen, anser Eva-Britt Svensson.

– Många medlemsländer har haft stora förhoppningar om att den nordiska modellen ska få ökat inflytande i fler länder. I stället har EU:s domstol gett den, åtminstone nästan, dödsstöten, säger hon.
Gun Jacobsson

FAKTA: Frågorna som Sifo ställde:
1) Tycker du att det är EU:s sak att besluta om hur Sverige ska organisera arbetsmarknaden eller tycker du att det är en sak för Sverige att besluta?
2) Skulle du vilja föra in garantier i det nya Lissabonfördraget till stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen eller skulle du inte vilja det?