Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal gick i dag, onsdag, vidare, men än syns inga resultat.
– Vi har ägnat hela förmiddagen åt att diskutera det förslag vi fick av Svenskt Näringsliv för några veckor sedan, och det ska vi fortsätt med nästa träff också, säger Lars-Bonny Ramstedt, förhandlingschef för PTK.

När förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och tjänstemännens förhandlingskartell, PTK, inleddes för tre veckor sedan skulle det ske med en mjukstart.

Den första punkten på dagordningen var förhandlingsordningen för rättstvister och intressetvister. Det handlar om reglerna för lokala och centrala förhandlingar, tidsfrister och när det krävs skriftliga protokoll. Frågan hade valts ut för att den var okontroversiell och lätt att lösa, men så blev det inte.

– Nej det blev väl inte riktigt så eftersom vi fortfarande tragglar de här frågorna, säger Lars-Bonny Ramstedt.

Skriftliga svar
De fackliga parterna hade fått ett förslag från Svenskt Näringsliv och under dagens förhandlingar ställde de ett antal frågor som ska besvaras skriftligt till nästa vecka.

Om förslaget innebär några förändringar från de regler som gäller i dag kan de inte svara på.

– Det är en hel del som är oklart. Vi har ställt en rad frågor om vad som avses och det vill vi ha ordentlig utklarat, säger Erland Olauson som deltar i förhandlingarna för LO.

Svåra frågor väntar
Även förhandlingsmötet nästa vecka kommer att ägnas åt förhandlingsordningen, men därefter står de mer kontroversiella frågorna på tur.
– Då tar vi upp de heta frågorna som har att göra med fredsplikt och anställningsskydd. Det är ingen idé att vänta med dem, säger Lars-Bonny Ramstedt.