En av regeringens få riktigt populära åtgärder har varit införandet av en miljöbilspremie, men nu ska den avvecklas i förtid efter påbud av finansminister Anders Borg.

Tanken bakom premien har inte varit så dum. Inköp av en miljöbil är betydligt dyrare än inköp av en vanlig bensinslukande bil. Det högre priset beror bland annat på att miljöbilarna tillverkas i kortare serier. Privatekonomiskt har varit svårt att räkna hem investeringen.

Miljöbilspremien, som uppgår till 10.000 kronor ,har uppmuntat folk som planerar att införskaffa en ny bil att trots allt ta den högre kostnaden. De bidrar därmed till att påskynda en nödvändig förnyelse av bilparken – en förnyelse som gör att vi lättare kan leva upp till vårt klimatmål.

Premien en succé – därför ska den bort

Premien har blivit en succé. Långt fler svenskar har införskaffat en miljöbil än vad regeringen räknat med. Nu är pengarna slut och därför ska premien avvecklas i juni 2009, ett halvår tidigare än regeringen sagt.

Hur tänker miljöminister Anders Carlgren förklara detta löftesbrott för de miljömedvetna bilköpare som börjat månadsspara för att få råd med inköp av en miljöbil hösten 2009?

I samma veva tänker Anders Borg även avskaffa det undantag för biltullar som gällt för miljöbilar i Stockholm. Enligt de borg-erligas löfte skulle alla miljöbilar vara befriade från trängselavgift fram till år 2012. Men nu ändras regler-na så att undantaget bara gäller för bilar inköpta före år 2009.

Konsekvensen blir att alla som köpt en bil före 31 december 2008 får köra avgiftsfritt medan de som råkat köpa miljöbilen senare får finna sig i att betala trängselavgift. Regeringen får inte lätt att förklara varför de förra ska belönas och de senare bestraffas.

Låg trovärdighet

De borgerliga har låg trovärdighet i klimatpolitiken. Miljöbilspremien har inte minst Maud Olofsson velat framställa som ett uttryck för modern borgerlig miljöpolitik; istället för förbud skull önskvärt konsumentbeteende premieras. Nu visar regeringen att den inte menade ett smack med detta.

Hur vi på rimliga villkor för bilägarna tillräckligt snabbt ska kunna byta ut vår åldersstigna bilpark är en av de stora miljöpolitiska utmaningarna. De lösningar som väljs måste vara långsiktigt stabila.

En enkel åtgärd när det gäller just nybilsinköp är att höja fordonsskatten för bilar med hög bensinförbrukning och kraftigt sänka den för inköp av miljöbilar – det ger en tydlig signal både till biltillverkare och till bilköpare vad som är värt att satsa på.

Men för genomförbarheten av en sådan politik är trovärdigheten a och o. Om de politiska beslutsfattare ändrar spelreglerna dag för dag, kommer de aldrig att vinna förståelse för en ansvarsfull klimatpolitik.