Ingen borgerlig minister har på så kort tid lyckats ställa till med så mycket oreda som Cecilia Stegö Chilò gjorde under sitt fjorton dagars gästspel som kulturminister.

Hennes efterträdare Lena Adelsohn Liljeroth har haft den otacksamma uppgiften att försöka begränsa de skador som uppstått efter hennes nyliberala företrädares framfart.

Nu meddelar Adelsohn Liljeroth att hon tänker ta strid med EU-kommissionen om presstödet. Hon säger att hon tänker genomföra det riksdagsbeslut om presstöd som fattades före valet. Det betyder bland annat att Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet får det presstöd som de båda behöver för att överleva.

Det är bra att regeringen erkänner principen att enstaka statsråd inte kan sätta sig över grundlagen och sabotera riksdagsbeslut.
Kulturministern får dessutom som bonus för sin rakryggade hållning fortsatt möjlighet till givande frukostsamtal med maken Ulf om Svenska Dagbladets rapportering.