26.000 färre nyanmälda jobb. Nästan fördubblat antal varsel och 15.000 färre som fått jobb jämfört med augusti 2007. Tendensen är nedåt för den svenska arbetsmarknaden. Det visar Arbetsförmedlingens siffror för augusti 2008.

Även om arbetslösheten är fortsatt låg på 3 procent så ser Arbetsförmedlingen en klar avmattning.

Enligt Arbetsförmedlingens stabschef Lena Liljebäck så är det exempelvis sexton år sedan (1992) som arbetslösheten är högre under augusti än under juli.

Det finns framför allt tre tendenser i utvecklingen som myndigheten ser som oroande. Det minskade antalet nyanmälda platser, den stora ökningen av varslen och den allt större andelen som inte får jobb.

Fler utan jobb
Vad gäller minskningen av antalet som får jobb så visar siffrorna från augusti att det är 15.000 personer färre som fått en anställning av någon form jämfört med augusti 2007. När det gäller minskningen av nyanmälda jobb så är de regionala skillnaderna stora.

På Gotland och i Blekinge har antalet minskat med 58 respektive 57 procent. Även arbetsmarknaden i Stockholm har kylts av.

En minskning på 47 procent på ett år. Samtidigt har minskningen i skogslänen inte alls varit lika kraftig. Där ligger minskningen på mellan 4 och 15 procent.

Varslen ökar
Som LO-Tidningen har berättat tidigare så har varslen ökat kraftigt och enligt Arbetsförmedlingens statistik för augusti så har runt 4.000 personer varslats om uppsägning under augusti i år. 

Det är en ökning med 1.800 personer jämfört med augusti 2007.

Det är framför allt inom handel och industri som nedgången syns. En bransch går emot strömmen. Det är inom transportsektorn.

Jönköping klarar sig bra
Arbetslöshetssiffrorna är som sagt fortsatt låga i Sverige. Jönköping är det län som har lägst arbetslöshet. I augusti var 1,9 procent i åldern 16-64 arbetslösa.

Högst arbetslöshet hade Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län. Samtliga med en arbetslöshet på 3,3 procent. I Kronobergs och Värmlands län ser Arbetsförmedlingen en svag ökning av arbetslösheten på 0,2 procent.

Ljuset i mörkret
Ett ljus i statistikmörkret är att antalet långtidsarbetslösa har minskat jämfört med augusti 2007. Alltså personer som varit kontinuerligt arbetslösa i sex månader, eller vad gäller ungdomar under 25 år, i 100 dagar.

Där var det under augusti 35.000 personer som var i den situationen. Det är 18.000 färre jämfört med i fjol.

Bland ungdomar under 25 år har situationen blivit än bättre. I den gruppen är i dag 2.000 personer långtidsarbetslösa jämfört med 7.100 personer 2007.

Läs också: artikeln "Varslen drabbar lågutbildade" 2008-09-05
Läs också: artikeln "Alla fick gå när fabriken stängde" 2008-09-05