LO- och TCO-förbunden tappar medlemmar, men Saco går framåt. Akademikerförbunden växte med 5.000 yrkesverksamma medlemmar under första halvåret i år.

Medlemsraset i inom LO och TCO fortsätter. Under årets första sex månader tappade LO-förbunden sammanlagt 37.000 medlemmar, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om. Men akademikerförbunden inom Saco går mot strömmen och växer. 

Under första halvåret i år i fick Sacoförbunden 5.000 fler yrkesverksamma medlemmar.

– Det är främst en effekt av den goda arbetsmarknaden för akademiker. Men nu när det kommer sämre tider får vi också fler medlemmar. Oron gör att folk söker sig till fackförbunden, säger Anna Ekström, ordförande för Saco.

Fler ingenjörer organiserade
Av Sacos 24 medlemsförbund ökade 15 sitt medlemsantal under det första halvåret i år.  Mest ökade Sveriges Ingenjörer som sista juni hade 1.770 fler yrkesverksamma medlemmar än vid årets början.

– Det känns jätteroligt att vi växer. Och vi växer mer än vad som syns i statistiken för yrkesverksamma. De senaste månaderna har vi verkligen gått framåt och fått många fler studerandemedlemmar så ökningen är större än den ser ut, säger Richard Malmborg, förbundsdirektör för Sveriges ingenjörer.

Stark kåranda
Han tror att en anledning till den positiva utvecklingen är att det finns en stark kåranda inom förbundet och att det därför faller sig naturligt för nyutexaminerade ingenjörer att gå med.

Att Sacoförbunden kan växa medan de övriga fackförbunden går bakåt tror både han och Anna Ekström har en naturlig förklaring.

– För varje år som går blir det fler akademiker på arbetsmarknaden, vi måste bara fånga upp dem. Våra förbund har lagt ner mycket arbete på att öka medlemsnyttan med facket, säger Anna Ekström.