I min garderob hänger en del kläder som verkar ha krympt. De är lite för fina för att kasta bort. I stället skänker jag dem till välgörenhet.

De ideella organisationerna säljer begagnade saker för 600 miljoner kronor årligen.

Överskottet går till socialt arbete i Sverige och till bistånd. Det känns bra att mina gamla kläder kan göra nytta hos andra. Jag slipper att bygga på sopberget samtidigt som pengarna som försäljningen inbringar kan lindra nöd.

EU vill momsbelägga
Nu kräver EU att den ideella försäljningen ska momsbeläggas och därmed försämra Röda korsets, Myrornas och övriga organisationers möjlighet att hjälpa behövande.

Jag har redan betalat moms på jackan som hänger i garderoben. Varför ska svenska staten tvingas av EU att ta ut moms en gång till om jag skänker bort den?

Detta är ytterligare ett i raden av exempel som visar hur EU-väldet får katastrofala följder för den nationella suveräniteten.

Vill begränsa samarbetet
I höst röstar riksdagen om att godkänna EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget. Fördraget innebär att EU:s lagar gäller i alla medlemsländer. Endast i undantagsfall, på något område som brysselbyråkraterna förbisett, kan vi själva bestämma i Sverige.

Junilistan vill begränsa EU- samarbetet till att gälla ett fåtal gränsöverskridande frågor som miljö, och att skapa en väl fungerande inre marknad.

Vi anser att svenska folket ska få folkomrösta om EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget. Riksdagen har inte getts rätten att fatta ett sånt avgörande beslut om Sveriges framtid.

Hans Nilsson
Ombud för Junilistan