Långtidsarbetslösa ska tvingas till samhällsnyttiga sysselsättningar med en ersättning på 65 procent av den tidigare lönen, eller maximalt 640 kronor om dagen. Det är innehållet i den tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin för arbetslösa.

– Det vi ser framför oss är olika typer av platser till exempel som klassmorfar. Det kan vara platser i den ideella sektorn, i föreningslivet, kanske i vården. Där kan de hjälpa till med sånt man inte har möjlighet till annars, som att bara finnas till hands, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Jobb- och utvecklingsgarantin är till för arbetslösa som förbrukat sina 300 dagar med a-kasseersättning. I stället för dagpenningen i a-kassan, 80 procent av den tidigare inkomsten, får deltagarna aktivitetsstöd på 65 procent av inkomsten.

Tredje fasen
Den som inte fått jobb efter 450 dagar i garantin ska från och med april nästa år gå in i den tredje fasen och utföra en samhällsnyttig insats för att få behålla sitt aktivitetsstöd.

De som inte haft rätt till a-kasseersättning får socialbidrag medan de utför den samhällsnyttiga insatsen.

Samtidigt ska de arbetslösa behålla kontakten med arbetsförmedlingen. Senast efter två år med samhällsnyttig sysselsättning ska arbetsförmågan prövas mot den vanliga arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att det inte blir en slentrianmässig förlängning och så att tredje fasen blir en sorts allmän parkeringsplats. Syftet är att förbereda en övergång till ett reguljärt arbete, antingen i form av nystartsjobb eller möjligen med lönebidrag eller inom Samhall, säger Sven Otto Littorin.

Ska bilda grupp
Regeringen ger nu Arbetsförmedlingen i uppdrag att bilda en anordnargrupp med olika myndigheter, organisationer, kommuner och landsting för att hitta lämpliga arbetsställen.

De som tar emot de långtidsarbetslösa kommer också att få någon form av bidrag, men hur det ska utformas är ännu inte klart.

Facket har uttryckt en oro för att åtgärden ska bli en form av lönedumpning, där arbetsgivare kan få gratis arbetskraft samtidigt som arbetslösa tvingas att utföra jobb till 65 procent av sin tidigare lön, men så kommer det inte bli enligt Sven Otto Littorin.

– Jag kan förstå den oron, men vi har absolut ingen avsikt att involvera oss i nån slags lönedumpning. Tanken är den omvända.

– Det här är personer som i vilket fall som helst har rätt till sin ersättning, och vår utgångspunkt måste vara att det är bättre att de får vara med i en arbetsgemenskap och får arbetslivserfarenhet så att de lättare kan ta sig tillbaka, säger Sven Otto Littorin.

Fullt genomslag 2011
Regeringen räknar med att 7.000 personer kommer att ingå i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas i slutet av 2009.

År 2010 kommer antalet öka till drygt 10.000, för att slutligen vara uppe i 16.000 år 2011, då förändringen fått fullt genomslag.