I går, måndag, deltog Transports ordförande Per Winberg i LO-styrelsens möte för första gången sedan han valdes till ordinarie styrelseledamot på LO-kongressen i våras. Bojkotten är därmed över.

Per Winberg säger att han egentligen inte ändrat uppfattning, men att han kände sig redo att återta sin plats i styrelsen.

– Sakfrågorna har ju inte ändrats. Jag hoppas fortfarande att historien ger mig rätt och att man på framtida kongresser gör förbunden likvärdiga när det gäller styrelsesammansättningen i LO, säger han.

Protest
Per Winberg bojkottade styrelsen i protest mot hur styrelsevalet gick till på LO-kongressen. Enligt honom var det tänkt att alla förbund skulle avstå suppleantplatser när styrelsen krympte till åtta ordinarie ledamöter från förbunden. Men de tre största förbunden fick behålla alla suppleanter medan de mindre fick dela på platserna som blev över.

Per Winberg ansåg att valproceduren var förnedrande och att förbunden delades in i a-, b- och c-lag, där de största fick mer makt på de mindres bekostnad.

– Den markering jag gjorde var en markering utifrån demokratiska och ideologiska värderingar som jag ansåg var fel i en LO-styrelse, säger han.

Ingen förståelse
Som LO-Tidningen tidigare berättat visade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin ingen förståelse för Per Winbergs bojkott. Hon uppmanade honom att antingen återgå till styrelsen eller lämna sitt styrelseuppdrag, men enligt Per Winberg var det inte orsaken till återgången.

– Jag har inte haft några diskussioner med någon om det här. Precis som beslutet jag tog efter kongressen, så var detta ett beslut jag fattade ensam, säger han.

FAKTA: LO:s styrelse
LO-styrelsen består av åtta förbundsrepresentanter och LO-ledningen som består av tre personer. Förbunden representeras av tradition av sina ordförande, och varje representant har tre personliga suppleanter. Samtliga förbund utom Musikerna har ordinarie ledamöter eller suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Ylva Thörn, Kommunal
Stefan Löfven, IF Metall
Jan Rudén, Seko
Lars-Anders Häggström, Handels
Hans Tilly, Byggnads
Per Winberg, Transport
Ella Niia, Hotell- och restaurang (HRF)
Tommy Andersson, Grafikerna

Suppleanter
Stig Larsson, Elektrikerna
Lars-Åke Almqvist, Kommunal
Håkan Pettersson, Kommunal
Annelie Hellander, Kommunal
Leif Ohlsson, IF Metall
Anders Ferbe, IF Metall
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall
Susanna Gideonsson, Handels
Tommy Tillgren, Handels
Gustaf Holmlund, Handels
Tomas Abrahamsson, Seko
Yvonne Karlén, Seko
Lars-Åke Lundin, Målarna
Thomas Gustavsson, Byggnads
Gunnar Ericson, Byggnads
Hans Öhlund, Fastighets
Sten-Ove Niklasson, Transport
Anders Bergsten, Fastighets
Hans-Olof Nilsson, Livs
Therése Hulthén, HRF
Gerald Lindberg, Livs
Per-Olof Sjöö, Skogs- och trä
Jan-Henrik Sandberg, Pappers
Pernilla Lund, Skogs- och trä