Läser om att politiker i Europa är bekyttade och bekymrade. Forskare påstår att utan invandring kommer Europas befolkning  minska med 52 miljoner till 447 miljoner år 2050. Dock är Sverige ett lysande undantag, givetvis.

Som bekant satsar svenska politiker på en stor befolkningstillväxt genom massinvandring.

Deras suktan efter ett nytt folk låter sig icke tyglas! Men varför inser inte alla och envar att en minskning av jordens befolkning är något eftersträvansvärt?

Och nog skulle en sådan kunna hanteras med planhushållning och måhända en något mindre fundamentalistsk demokrati?

Jordens miljö skulle få en möjlighet att återhämta sig, föda, vatten och övriga resurser skulle räcka till så att alla fick ett drägligt liv. Förmodligen skulle världen även bli fredligare. Och utrymme skulle beredas åt den övriga skapelsen, som ju lider svårt under under människans (omänskliga) förtryck. Evig tillväxt, vare sig det gäller standard eller befolkning – kyss mig på något (o)lämpligt ställe!

Men det blir väl sannolikt en annan evig tillväxt – miljöförstöring. Mänskligheten ägnar sig till att begå ett utdraget kollektivt självmord, sågar av den gren de sitter på…

Pessimisten