Den norska arbetsgivarorganisationen protesterar mot LO:s krav på att upphöja avtalet i skepps- och varvsindustrin till lag. Kraven är för långtgående och strider mot EU-rätten.

Norge är inte med i EU men väl i EES. Därmed styr domarna från EU: s domstol också norsk arbetsrätt. De fyra domarna Laval, Viking, Rüffert och Luxemburg har stökat till det också i grannlandet.

Den norska arbetsgivarorganisationen NHO och norska LO har olika uppfattningar om huruvida det pågår social dumpning i varvsindustrin.

LO har krävt att verkstadsavtalet ska allmängiltigförklaras. Det upphöjs då till lag och gäller alla, även utländska arbetare som arbetar tillfälligt i landet.

Tariffnämnden, där beslutet tas av regering, fack och arbetsgivare, har emellertid lagt lagregleringen i varvsindustrin åt sidan för att få besked om den strider mot EU-rätten.

Protester
Arbetsgivarna protesterar mot en lagreglering och anser att Lavaldomen klart visar att den inte håller.

– NHO och LO definierar begreppet social dumpning på olika sätt. LO anser att alla ska arbeta på verkstadsavtalets villkor medan vi accepterar en viss konkurrens på arbetsmarknaden, säger Nina Melsom, NHO:s advokat och representant i tariffnämnden.

NHO och LO har varit överens om att utländska byggnadsarbetare, elektriker och arbetare på oljeanläggningar längs kusten har behövt skydd.

Men inom varvsindustrin finns inte behovet dokumenterat, anser Nina Melsom.

– Även arbetsgivarna är mot social dumpning. Men vi tycker inte det är social dumpning om norsk lag följs, säger hon.

I verkstadsavtalet är arbetstiden 37,5 timmar medan den i norsk lag är 40 timmar. LO vill allmängiltigförklara avtalets arbetstidsvillkor, förklarar hon, något NHO anser vara alltför långtgående utifrån EU-rätten.

Konsekvenser
Konflikten i varvsindustrin kan få konsekvenser också för de avtal som redan är allmängiltigförklarade, för byggjobbare, elektriker och på oljeanläggningar.

– De kan innehålla villkor utöver den hårda kärnan i direktivet, säger Nina Melsom.

Justitiedepartementet analyserar om det är tillåtet att upphöja avtal till lag om de går utöver villkoren i EU:s utstationeringsdirektiv. Tariffnämnden har begärt att få besked senast 15 september.

FAKTA: Medlem i EES
Norge ingår i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Det är ett samarbetsavtal som omfattar EU- länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.