Förr betalade jag fackföreningsavgiften med förhoppningen att facket skulle pressa upp min lön så mycket som möjligt. Numer betalar jag avgiften med förhoppningen att facket ska verka för låg inflation och låga räntor.

De senaste 10 –15 årens prisstabilitet har varit fantastisk. 80-talets förhatliga inflation och våldsamma räntor vill jag inte ha tillbaka för allt smör i Småland.

Gustaf Andersson