En förälder frågade Albert Einstein vad man kan göra för sitt begåvade barn. Albert svarade: Läs sagor så går det bra.

Vår eminente skolminister  Jan Björklund har säkert tillgodogjort sig sagor i sin barndom. Men problemet är att han som vuxen blev kvar i mytologins värld. Med en dåres envishet klamrar han sig fast vid en ålderdomlig skolideologi med kadaverdisciplin på agendan. Detta emot de båda lärarfacken och forskare på skolans område.

Trots snål resurstilldelning är våra svenska elever välartade och självständiga. Skolans personal gör under rådande omständigheter i huvudsak ett bra jobb.

Jag vill rekommendera dem som är negativa till hur skolan fungerar att besöka skolans olika stadier.

Ni kommer att få en mer nyanserad bild än den nedvärdering som skolministern och medier bjuder oss på.

Om det uppstår ordningsproblem med brott ibland ska detta alltid polisanmälas enligt skolplanen. Gör inte lärare och skolledare det är det där skon klämmer och då är man själva orsak till eventuella bekymmer.

Hur vore det om Jan Björklund satsade mer pengar på skolan efter alla år av nedskärningar? Kanske kan han får fram en och annan nobelpristagare som han tidigare uttalat önskemål om.

Velig ledning finns det på många områden i vårt samhälle och  inte minst i Jan Björklunds regeringskansli Rosenbad.

Det är halvtid nu i alliansens regerande och opinionens betyg hittills för Jan och hans kollegor är inte alltför imponerande.

Gräsrot