Av dem som varslats om uppsägning de senaste åren har bara 10 till 20 procent blivit arbetslösa. Men nu slår varslen troligen hårdare. De flesta som varslades i våras har också sagts upp, visar LO-Tidningens rundringning.

Varsel. I nyhetssändningarna betyder det en ström av dystra ansikten som väller ut genom fabriksgrindarna. Enstaka arbetare stannar upp framför kameran och får frågor om arbetslöshet och en osäker framtid.

I verkligheten är varsel inte synonymt med arbetslöshet. Bengt Härshammar vid Arbetsförmedlingen följer upp vad som har hänt med de varsel som skickats in till myndigheten när sex månader har gått.

– Av dem som har varslats om uppsägning de senaste tre åren har andelen som faktiskt sägs upp legat kring 50 till 60 procent, säger han. Och av de uppsagda skrivs 30 procent in vid förmedlingen som arbetssökande.

10 till 20 procent varslade
Det betyder att av det totala antalet varslade blir mellan 10 och 20 procent arbetslösa. Resten blir kvar i företaget, hittar andra jobb eller går i pension i förtid.

Företagen tar alltså i med råge när de varslar om personalminskningar. Arbetsförmedlingens experter ser flera tänkbara förklaringar.

– En är att företagen har svårt att bedöma hur efterfrågan ska utvecklas, säger Tord Strannefors, prognoschef vid Arbetsförmedlingen. Man tar till lite extra för att vinna tid; för att snabbt kunna anpassa kostymen om det visar sig behövas.

Taktik kan vara en annan förklaring, anser Ann-Christin Jans, som har skrivit en doktorsavhandling om varsel. Genom att varsla fler än nödvändigt har företaget något att ge facket i lokala förhandlingar.

– Man vill skapa ett utrymme för att kunna göra avsteg från turordningslistan.

Uppföljning
Arbetsförmedlingen har följt upp de varsel som skickas in till myndigheten sedan 2002. Bengt Härshammar betonar att siffrorna ovan gäller 2005 till 2007, en period med god arbetsmarknad. 2002 ledde hela 70 procent av varslen till uppsägning.

LO-Tidningen har undersökt vad som hänt vid tio slumpmässigt valda företag som varslade under april, maj och juni i år, då varslen ökade kraftigt jämfört med samma period förra året. Varslen gällde 855 anställda. 667 personer har sagts upp. Det motsvarar 78 procent.

Undersökningen är absolut inte vetenskaplig.

– Men att en så hög andel av de varslade sägs upp kan vara en indikation på att lågkonjunkturen har börjat påverka företagens beteende, säger Bengt Härshammar.

Logiskt
Det är logiskt att de som varslats i år, i början på en lågkonjunktur, blir uppsagda i högre utsträckning, anser Tord Strannefors.

Arbetsförmedlingen har ännu inte sett någon tendens till att fler varslade också sägs upp. Men myndighetens senaste uppföljning är från mars i år och gäller dem som hade varslats om uppsägning sex månader dessförinnan, hösten 2007.

Den höga andelen uppsagda i LO-Tidningens uppföljning, som begränsas till arbetare, kan också spegla det faktum att lågutbildade sägs upp i högre grad än högutbildade i dåliga tider. En undersökning av jobbflödena 1986 till 2002 visade på stora skillnader.

– Arbetsgivarna utnyttjar lågkonjunkturen till att förändra personalens sammansättning, att växla ut de lågutbildade, säger Ann-Christin Jans.

FAKTA: Tio företag som varslade om personalminskningar i april, maj eller juni 2008.

  Varslade i våras Direkta uppsägningar
Flextronics, Östersund (även inhyrda) 186 186
Ericsson, Kumla 165 54
Utternbåtar, Skelleftehamn 25 25
Hiab, Hudiksvall 65 37
Uddevalla Finmekanik 22 22
Electrolux, Motala 25 2
Electrolux, Mariestad 112 101
Forbo Parquet, Tibro 140 140
Lear Corporation, Göteborg 80 80
Tylö, Halmstad 20 13
Iggesund Tools, Iggesund 15 7
Summa 855 667

Andel varslade som sägs upp: 78 procent

Så gjorde vi:
Uppföljningen visar hur många av de varslade som sagts upp från sina anställningar. Personalminskningar genom pensionering och genom att visstidsanställda inte får förlängd anställning ingår inte.
Uppföljningen avser kollektivanställda. Vid Uddevalla Finmekanik ingår dock även tjänstemän, eftersom vi saknar uppgift om fördelningen arbetare-tjänstemän.
Vid Utternbåtar och Lear, där uppsägningarna först tycktes bli något färre än enligt de ursprungliga varslen, har nya varsel tillkommit. Här har vi därför redovisat att alla som berördes av de ursprungliga varslen sägs upp. I verkligheten kommer uppsägningarna att bli fler än så innan året är slut.

Läs också: artikeln "Alla fick gå när fabriken stängde" 2008-09-05

Roland Klinga