Allianspartierna talar gärna om hur mycket utanförskapet har minskat. Men nu syns ett trendbrott. För första gången sedan regeringsskiftet ökar den del av utanförskapet som handlar om jobben.

Utanförskap är det begrepp som de borgerliga partierna använder när de räknar ihop arbetslösa, sjuka, förtidspensionerade och ibland ännu fler i en klump.

I juni var 6.000 fler i utanförskap på arbetsmarknaden och i juli 8.000 fler jämfört med samma månader förra året.

Färre sjukskrivna
På grund av att färre är sjukskrivna och förtidspensionerade minskar dock utanförskapet totalt sett fortfarande. Men minskningstakten har avtagit betydligt.

Det visar en genomgång som LO-Tidningen har gjort av arbetsmarknadsdepartementets eget sätt att mäta utanförskapet.

Både under valrörelsen och efteråt har allianspartiernas fått kritik för sitt sätt att definiera vad som är utanförskap.

Kritikerna påpekade att alliansen överdrev utanförskapet bland annat genom att räkna in sådana som redan hade jobb eller som var tillfälligt sjukskrivna.

Takten har avtagit
Med arbetsmarknadsdepartementets definition är nästan en fjärdedel av befolkningen mellan 16 och 64 år i utanförskap.

Antalet har minskat med drygt 170.000 personer de senaste åren. Men en del av den minskningen kom redan under den socialdemokratiska regeringens tid.

Antalet personer i utanförskap enligt arbetsmarknadsdepartementets definition sjönk påtagligt under 2007, men det senaste året har minskningstakten avtagit. Fortfarande är mellan 1,4 miljoner och 1,5 miljoner personer i utanförskap, enligt arbetsmarknadsdepartementets definition.

Konjunkturen ger svaret
Frågan är hur mycket som beror på regeringens arbetsmarknadspolitik och hur mycket som beror på den starka uppgången i den svenska ekonomin under 2007.

Svaret kan komma nu när konjunkturen vänder. Ett tecken på att konjunkturen spelat stor roll är det faktum att utanförskapet har börjat stiga på arbetsmarknaden. Ett annat är att minskningstakten totalt sett har dämpats.

Arbetsmarknadsläget skiftar över året. Därför är det mest rättvisande att jämföra samma månader ett eller flera år tillbaka i tiden.

Den största minskningen av utanförskapet under en månad kom i oktober 2007 då 163.000 färre personer var i utanförskap jämfört med oktober året innan. Sedan dess har minskningstakten drastiskt avtagit. I juli i år var 42.000 färre i utanförskap än juli 2007.

Snedvridet
Den stora nedgången har skett inom sjukförsäkringen och sjuk- och aktivitetsbidragen (tidigare förtidspension). Av dessa har sjukförsäkringen stått för merparten.

I Försäkringskassans statistik räknas alla som är sjuka mer än två veckor. Det betyder att en del av dem är personer med ganska korta sjukskrivningstider som knappast annars uppfattas som stående utanför arbetsmarknaden.

FAKTA: Regeringens två mått
I dag arbetar regeringen med två parallella mått på utanförskap. Finansdepartementet mäter antalet bidragsberättigade ”helårsekvivalenter” i arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska program, sjukförsäkring, socialbidrag och förtidspension.
I arbetsmarknadsdepartementets definition räknas alla som är öppet arbetslösa, i arbetsmarknadsåtgärder, latent arbetssökande, undersysselsatta, antalet med sjuk- och rehabpenning och antalet förtidspensionerade (sjuk- och aktivitetsersättning).

Peeter-Jaan Kask
Skicka ett e-postbrev till redaktionen

Läs också: artikeln "Ni jämför med ett toppår" 2008-09-05