När lönerna för 2007 nu kan sammanställas för alla yrken står det klart att de inbördes skillnaderna följer samma mönster som tidigare år. I botten ligger privata tjänsteyrken och en del vårdyrken. Högst ligger verkschefer och företagsledare.

Lönenivåerna i över 323 yrken finns att ladda ner längst ner i denna artikel. Du kan jämföra genomsnittslöner i hela landet samt uppdelat på regioner.

– Vi ser att medellönen även under 2007 varierar mellan sektorer och även mellan män och kvinnor, säger John Ekberg på Medlingsinstitutet.

Kvinnor tjänar i snitt 83,7 procent av männens löner. Inom samma yrke, med samma utbildning, ålder och arbetstid, minskar löneskillnaden till 6,5 procent i snitt.

Diskriminering?
Eftersom Medlingsinstitutet inte kunnat väga in faktorer som ansvar och yrkets svårighetsgrad vill de dock inte bedöma om löneskillnaden kan kallas för diskriminering.

Medlingsinstitutet konstaterar ändå att skillnaden blivit större mellan män och kvinnor sedan 2006, då kvinnorna tjänade 84,2 procent av männens löner.

På hela arbetsmarknaden har den allmänna löneskillnaden också ökat.

En kraftig ökning skedde mellan 1995 och 2001 då de riktigt högavlönade skenade iväg med höga lönelyft.

Ny lönespridning
Sedan 2005 har Sverige varit inne i en ny period av ökad lönespridning, även om den inte är lika kraftig som under 1990-talet.

Den här gången handlar det om att spridningen blir större bland dem med lägst löner.

I denna grupp finns restaurangbiträden och kafépersonal.

Om satsningen på LO:s låglönepott givit något resultat är för tidigt att säga, eftersom den statistik som nu blivit offentlig bara sträcker sig fram till och med 2007.

FAKTA: De tjänar mest

Yrke Månadslön i kronor
Verkställande direktörer, verkschefer med flera 64.600
Högre ämbetsmän och politiker 62.200
Piloter med flera 58.100
Forsknings- och utvecklingschefer 56.300
Läkare 51.900
Försäljnings- och marknadschefer 51.700
IT-chefer 51.200
Driftchefer inom finansiell verksamhet med mera 48.800
Reklam och pr-chefer    48.800
Övriga chefer inom specialområden 47.800

FAKTA: De tjänar minst

Yrke Månadslön i kronor
Kaféföreståndare 17.100
Köks- och restaurangbiträden 17.500
Tidningsdistributörer med flera 17.500
Barnskötare med flera 17.800
Hotell- och kontorsstädare med flera    17.900
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård med mera 18.100
Skräddare, modister och ateljésömmerskor 18.200
Växtodlare och djuruppfödare 18.600
Maskinoperatörer, skoindustri med mera 18.600
Övrig servicepersonal, personliga tjänster 18.700

Källa: SCB

Ladda ner:  hela listan på lönerna 2007 (pdf-fil)

Läs också: artikeln ”Ann har klivit ett steg uppåt” 2008-09-05