Den som har fått felaktigt utbetald ersättning från a-kassan kan räkna med skärpta krav på återbetalning i framtiden.

Regeringen har förslagit lagändringar som ska lämnas till riksdagen när den öppnar den 16 september. Men tankarna på att alla ska betala tillbaka, även om de själv inte gjort något fel, har skrotats.

I regeringens första förslag om ändrade återbetalningskrav för a-kassan var tanken att alla som fått felaktiga utbetalningar skulle tvingas betala tillbaka. Det skulle även gälla dem som varit i god tro, det vill säga dem som inte själva gjort fel och inte heller förstått att det blivit fel. Förslaget fick dock kritik av remissinstanserna, och den delen är nu borttagen.

Enligt de ändringar regeringen föreslår ska det bli lättare att räkna av felaktiga utbetalningar från framtida a-kasseersättningar. Det innebär att den som fått för mycket pengar kan få betala sin skuld genom att den får lägre ersättning i framtiden.

Dröjsmålsränta införs också för den som inte betalar sitt återkrav i tid.

– Det vi gör nu är att vi anpassar regelverket för a-kassan så att det blir mer som reglerna på socialförsäkringsområdet, säger Carin Hallerström, politiskt sakkunnig, på arbetsmarknadsdepartementet.