I Östersund kom varslet en tisdag i april. Flextronics skulle lägga ner och alla anställda tvingas sluta. Där blev hotet allvar – i motsats till på Ericsson i Kumla.

Flextronics i Östersund är underleverantör till Ericsson och elektronikföretaget tillverkar främst kretskort och mobiltelefonikomponenter.

Karl-Anders Andersson är klubbordförande för IF Metall:

– Varslet gällde 400 personer, varav 66 egna kollektivanställda och 120 inhyrda på kollektivsidan. Resterande var tjänstemän. Alla får sluta.

Avveckling
Flextronics håller på att avveckla fabriken i Östersund. Men det pågår fortfarande produktion i fabriken. Orsaken till att nedläggningen är att Ericsson tar tillbaka produktionen.

Karl-Anders Andersson tycker att det har varit bra förhandlingar med företagsledningen.
– Nästan direkt erbjöd företaget en motivationsbonus så att produktionen kan upprätthållas under utfasningen. Där har man varit generös.

Kärvt
För de varslade handlar det om att hitta nya jobb. TRR Trygghetsrådet och Trygghetsfonden TSL är inkopplade.

– Men visst är det kärvt nu. Det kommer många varsel, säger Karl-Anders Andersson

Men även själva Ericsson ska dra ner antalet anställda. I Kumla varslade sammanlagt 200 personer i april. 165 kollektivanställda och 35 tjänstemän. Orsaken var, enligt företaget, att det ville spara på kostnaderna. Mbl-förhandlingarna inleddes i början av juni och efter två dagar var uppgörelsen klar.

– Till slut blev det 54 på kollektivsidan som fick sluta. Inga tjänstemän blev uppsagda, berättar Morgan Gustafsson från IF Metall.

– Vi har löst det med pensionsavgångar och frivilliga avgångar. Det var tuffa förhandlingar. Men till slut blev det bra. De som får sluta får en hel årslön som kan tas i en klumpsumma eller månadsvis. Det blir ett slags snitt av vad man tjänat. Mest nöjd är jag med att ingen fick avgå ofrivilligt, fortsätter han.

Nya jobb
En del av dem som blev uppsagda har slutat och hittat nya jobb. Men det är först i slutet av året som alla uppsagda är borta från Ericsson i Kumla.

– Jag hoppas verkligen att det är bra med varsel nu, säger Morgan Gustafsson.