Den rosades av regeringen. Men på mindre än ett halvår har den fackliga Akademikerförmedlingen bantats kraftigt. Mer än hälften av de anställda har slutat.

– Det här är den roligaste dagen på länge, sa Sven Otto Littorin då han i Stockholm invigde den sjätte fackliga akademikerförmedlingen.

Det var mitten av januari och ett hundratal besökare var på plats.

Arbetsmarknadsministern klippte bandet. Han förklarade att han hoppades att ”flera tar efter Akademikerförmedlingen”.

Snabb utbyggnad
Utbyggnaden av förmedlingen – som vänder sig till medlemmar i Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Jusek och Naturvetareförbundet – hade gått mycket snabbt.

I juni förra året öppnade den i Göteborg. Under ett halvår etablerades förmedlingar i Malmö, Linköping, Umeå, Luleå och senast i Stockholm.

Hälften har slutat
Men i lika rask takt har förmedlingarna tvingats skära ner. Det senaste halvåret har ungefär hälften av de anställda slutat, visar LO-Tidningens genomgång.

Då förmedlingen i Linköping startade var de fem anställda. I dag finns en halvtidstjänst kvar.

I Umeå och Luleå arbetade tre personer på de båda arbetsförmedlingarna. I dag är det en person.

I Göteborg var det från början fem tjänster, nu är det två och en halv.

I Malmö öppnades kontoret med fem anställda, nu är de fyra.

I Stockholm jobbade sju personer på förmedlingen då den startade, sedan anställdes ytterligare ett par. I dag är det fem tjänster kvar.

Felbedömning
Anledningen till att Akademikerförmedlingen bantats så kraftigt är främst en felbedömning.

Den fackliga arbetsförmedlingen står på två ben.

Ett handlar om coachning och karriärutveckling. Medlemmar i de fyra Sacoförbunden kan få hjälp att söka nytt jobb eller stöd i att se över sina karriärmöjligheter. Inom det området har förmedlingen mer eller mindre uppnått målen.

Det andra benet är att sälja rekryteringstjänster. Affärsidén är att företag ska kunna vända sig till Akademikerförmedlingen som – mot ersättning – plockar fram en lämplig kandidat för anställning. Det är den verksamheten som krympt mest.

– Vi gjorde en felbedömning. Vi hade för många säljare, säger Sveriges Akademikerförmedlings vd Cecilia Ståhl.

– Men nu har vi har anpassat vår organisation efter marknadens behov.

Omorganisation
Flera fackförbund uppger att det var vissa problem i inledningen, men överlag ger de ändå en positiv bild.

– Det har varit en del omorganisationer men det viktiga är att våra medlemmar är nöjda och det ser ut som att de är det, säger Natasha Kavalic, projektledare på Sveriges Ingenjörer.

Sacoförbunden är i större utsträckning än LO-förbunden organiserade som yrkesförbund, och har vidgat sitt fackliga uppdrag de senaste åren.

Utöver den traditionella fackliga verksamheten med förhandlingar och avtalsdiskussion satsas allt mer på att ge medlemmarna service i yrkes- och karriärfrågor. För facket är det ett sätt att locka till sig och behålla medlemmar.

Men när facket i juni 2007 öppnade sin första arbetsförmedling, som ägs av bemanningsföretaget Manpower och Salus Ansvar, fanns det också statliga pengar att hoppas på.

Stort intresse
Det var en månad kvar till dåvarande Ams skulle sparka igång ett försök med privata arbetsförmedlingar. Privata företag kunde få upp till 40.000 kronor per förmedlat jobb i ersättning.

Bemanningsbranschen var mycket intresserad och ville få ersättning från staten för att själva anställa långtidsarbetslösa.
Regeringen sa nej.

Även om det inte blev som branschen hade hoppats så lever fortfarande hoppet om statliga pengar kvar.

– Om vi kan hjälpa en del långtidsarbetslösa akademiker så finns självklart en möjlighet att utveckla verksamheten. Men då måste staten gå in och finansiera det, säger Cecilia Ståhl.

FAKTA: Sveriges Akademikerförmedling
Sveriges Akademikerförmedling ägs till 65 procent av Manpower och 35 procent av Salus Ansvar. Bakom finns också fyra Sacoförbund: Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Jusek och Naturvetareförbundet med tillsammans 220 000 medlemmar. Den som är medlem i facket kan få coachning eller hjälp att hitta ett jobb.

Första året anmälde sig till 3 300 till Akademikerförmedlingen. I år beräknas över 6 000 söka stöd. De flesta är över 45 år och har jobb. 20 procent sig står utanför arbetsmarknaden.