Jag har under de senaste tolv åren kommit att intressera mig för äldrefrågor, inte för att jag själv håller på att bli gammal, utan därför att jag tror att det är ett politikområde som kommer att få en mycket stor betydelse för vårt land.

Inte sällan hör man politiker från olika partier i olika sammanhang hylla de insatser som den äldre generationen har gjort. Det är inte ovanligt att de säger: ”Ni som med ert arbete byggt upp Sverige från ett fattigt samhälle till ett av världens rikaste länder.”

Går man tillbaka tio till femton år var det ganska vanligt på pensionärsmöten att man kritiserade den socialdemokratiska regeringen. Framför allt gällde kritiken det löfte pensionärerna ansåg sig ha fått om en återbetalning av den uppoffring de ansåg sig ha gjort för att rädda den svenska ekonomin när den var i kris. Det var härligt att känna den kampstämning som rådde!

Men vad har hänt de senaste två åren? Den moderatledda alliansen har bedrivit en politik som borde få pensionärerna och deras organisationer att gå i taket, men inte. Varför?

Många pensionärer röstade på alliansen

Kan det bero på, som eftervalsanalyserna visar, att många pensionärer valde att byta från socialdemokraterna till något av allianspartierna vid det senast valet och att de nu skäms?

Om man analyserar den förda borgerliga politiken kan man lätt konstatera att pensionärerna är den grupp i vårt samhälle som hamnat i strykklass.

Pensionerna har ökat mycket blygsamt. Den skattesänkning som de som jobbar har fått har inte kommit pensionärerna till del. Det innebär att en pensionär som tjänar lika mycket som en som jobbar i praktiken har fått högre skatt.

Högre priser och sämre service

Höjda hyror, höjda avgifter och inte minst höjda matpriser innebär att många pensionärer har fått kraftig försämring av sin levnadsstandard.

Jag bor i en borgerligt styrd kommun och kan konstatera att det skärs ner på en rad för pensionärerna viktiga områden samtidigt som avgifterna för till exempel hemtjänsten höjs.

Jag skulle kunna lägga till att man måste vara halvdöd för att få plats på ett särskilt boende.

Det är dags att landets pensionärer ryter till. Hur var det politikerna sa före valet? Vilka var det som byggde vårt land? Är det inte hög tid att tacka för den insatsen!

Stig Malm
Skicka ett e-postbrev till debattredaktören